Denkwerk: AI creëert plaatjes

Na AI-systemen die tekst kunnen genereren, hebben we sinds kort ook AI-systemen die plaatjes kunnen genereren op basis van een omschrijving. Met OpenAI’s DALL-E 2 of de opensource-alternatieven Stable Diffusion en Craiyon hoef je maar te beschrijven wat je wilt zien, en je krijgt het resultaat getoond.

Het Lab: Minder complex?

In deze aflevering laat ik zien dat niet alleen het programmeren van een simpele microcontroller complex is geworden. Door het uitfaseren van chips die in de jaren tachtig gebruikt werden, zitten we qua hardware ook in een spagaat van complexiteit...

Het Lab: Archiveren PC-Active

Er verdwijnen steeds meer computertijdschriften. Van sommige zijn delen gearchiveerd en via het internet terug te vinden. Of dat qua copyrights in orde is, zal een rechtszaak moeten uitmaken. In deze aflevering een uitleg hoe we kunnen zorgen dat PC-Active niet hetzelfde lot ondergaat.

Het Lab: Ontgoogeld

Na bijna 20 jaar ben ik niet meer afhankelijk van Microsoft. Ondertussen is ongemerkt een afhankelijkheid van Google ontstaan. In deze aflevering leg ik uit wat er nodig is om die impasse te doorbreken. Kortom de start naar een ontgoogeld mobieltje...

Het Lab: Enge waarschuwing

De wereld is een grijs gebied met alle mogelijke gradaties. Helaas is dat moeilijk uit te leggen en houden sommigen het liever bij alleen zwart of wit. Hier laat ik zien dat zelf-ondertekende certificaten ook nuttig kunnen zijn en niet ‘eng’, zoals Chrome en Firefox beweren.

Nog geen HCC-gebruikersaccount aangemaakt? Klik dan hier.

Inloggen