Het Lab: Derderangs internet

In RFC1338 (juni 1992) werd het opraken van IPv4 benoemd. Ruim twintig jaar later is dat memo bij meerdere Nederlandse providers vergeten en beginnen nu derderangs internetverbindingen te ontstaan. Dat vormt een serieus risico, nu we steeds afhankelijker worden van een goed functionerend internet.

Denkwerk: De mensen achter ChatGPT

ChatGPT en andere tools voor generatieve AI worden getraind op invoer van mensen. Maar dat gaat verder dan louter een statistische analyse van menselijke teksten. Op de achtergrond houden mensen strak de touwtjes in handen om hun voorkeuren in te bouwen. Anders zou het resultaat van ChatGPT ronduit onbruikbaar zijn.

Het Lab: IPv6 dossier heropend

In november 2005 noemde ik IPv6 voor de eerste keer. Dat leidde via de nodige hobbels (en tijdgebrek) uiteindelijk tot mijn eerste IPv6-pakketjes naar de buitenwereld op 8 februari 2007 [https:// www.hetlab.tk/pneumatix/ ipv6-tunnel-aangelegd]. In 2011 meende ik het dossier te kunnen sluiten, omdat alle providers publiekelijk beloofden om IPv6 uit te gaan rollen.

Denkwerk: Prompt injection: hack ChatGPT en andere AI-toepassingen

ChatGPT kan vragen beantwoorden, teksten samenvatten en gedichten schrijven. Door die veelzijdigheid wordt de chatbot steeds vaker aan andere software gekoppeld, zoals een e-mailprogramma om je te helpen met e-mails te formuleren. Maar met die koppeling introduceer je een fundamentele kwetsbaarheid: prompt injections. Wat is het probleem, en is het wel op te lossen?

Het Lab: Sudoku

Computers, wiskunde en spelletjes hebben veel met elkaar gemeen. Dat de eerste twee mij mateloos boeien, mag duidelijk zijn. Qua spelletjes ben ik een stuk kieskeuriger: de meeste boeien mij niet. Maar… zodra deze (in)direct wiskunde gebruiken, ben ik verkocht. De komende afleveringen gaan over de Sudoku zoals de titel al duidelijk heeft gemaakt.

Denkwerk: Ben ik uniek op het web?

Als je op het web surft, laat je zonder dat je het beseft allerlei informatie over je achter. Zelfs als je geen cookies toestaat, kan een website immers heel wat over je te weten komen: met welke webbrowser surf je, in welke tijdzone bevind je je, welk besturingssysteem gebruik je, enzovoort. De combinatie van al die brokjes informatie levert vaak een unieke digitale vingerafdruk op.

Denkwerk: AI creëert plaatjes

Na AI-systemen die tekst kunnen genereren, hebben we sinds kort ook AI-systemen die plaatjes kunnen genereren op basis van een omschrijving. Met OpenAI’s DALL-E 2 of de opensource-alternatieven Stable Diffusion en Craiyon hoef je maar te beschrijven wat je wilt zien, en je krijgt het resultaat getoond.

Het Lab: Minder complex?

In deze aflevering laat ik zien dat niet alleen het programmeren van een simpele microcontroller complex is geworden. Door het uitfaseren van chips die in de jaren tachtig gebruikt werden, zitten we qua hardware ook in een spagaat van complexiteit...

Nog geen HCC-gebruikersaccount aangemaakt? Klik dan hier.

Inloggen