Het testpanel van PC-Active is een onderdeel van HCC. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan het testpanel en alle daarmee samenhangende zaken en diensten.

1. Door je aan te melden als deelnemer aan het PC-Active testpanel verklaar je je akkoord met de volgende Algemene voorwaarden. HCC behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

2. Voor deelname aan het testpanel van PC-Active en andere activiteiten en diensten aangeboden via het testpanel, moet je je eerst aanmelden via het inschrijfformulier.

3. Je bent 18 jaar of ouder en je geeft je op voor deelname aan het PC-Active testpanel als consument en niet in het kader van je bedrijfsvoering of anderszins met een zakelijk/commercieel oogmerk.

4. Je inschrijving als vrijwillige deelnemer aan het PC-Active testpanel verplicht HCC niet om je te selecteren als tester. Je inschrijving geeft je dus geen recht om ook daadwerkelijk deel te nemen aan het testen van producten. HCC heeft het recht om je inschrijving te weigeren, om welke reden dan ook.

5. Je dient je in te schrijven met een geldig e-mailadres voor het PC-Active testpanel. Na afloop van een test kun je per e-mail benaderd worden met vragen over de test door PC-Active.

6. Als je wordt benaderd als tester, dan heb je maximaal 48 uur om te reageren op onze mail waarin we vragen of je de test daadwerkelijk wilt doen. Reageer je niet, dan kiezen we iemand anders. Hierover kan niet gecorrespondeerd worden. Over de keuze voor testers kan ook niet worden gecorrespondeerd en bovendien is HCC niet verplicht uitleg over de keuze voor testers te geven.

7. HCC noch de fabrikant van het testproduct is je enige (financiƫle) vergoeding of andere tegemoetkoming verschuldigd voor de door jou uitgevoerde testhandelingen of voor kosten die je in het kader daarvan hebt gemaakt.

8. Indien je de mogelijkheid krijgt om een bepaald product te testen, zal HCC je daarvoor via een e-mail met instructies benaderen. Je bent verplicht deze instructies na te leven. Ook dien je het aan jou toegezonden product zorgvuldig te behandelen en na de test in goede staat te retourneren (tenzij anders overeengekomen). De bij de test behorende vragenlijst dien je volledig en naar waarheid in te vullen binnen de daarbij gestelde termijn.

9. Kom je de verplichtingen als tester (zoals onder andere afgesproken in de oproep en de mail en dat kunnen onder andere de volgende verplichtingen zijn: testverslag invullen, foto's en filmpjes maken en review schrijven) niet na, dan behoudt HCC zich het recht voor het te testen product retour te ontvangen van de tester.

10. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot het concept, de lay-out, vormgeving en content van HCC en het PC-Active testpanel en de daaraan verbonden website, acties en diensten berusten uitsluitend bij HCC.

11. Bij hoge uitzondering kan borg worden gevraagd, bijvoorbeeld bij het toesturen van bepaalde producten. Dit wordt voorafgaande aan de test gemeld en de tester kan alsnog besluiten niet deel te nemen aan de test. De borg wordt bij het correct retourneren van het product teruggegeven. Besluit je het apparaat na de test te houden, dan wordt dit in bepaalde gevallen met de borg verrekend.

12. HCC behoudt zich het recht voor om alle teksten/beoordelingen die je invult op de vragenlijst of anderszins ter beschikking stelt aan HCC te publiceren, al dan niet via derden, en op elke andere manier te gebruiken, zowel commercieel als redactioneel, in de breedste zin van het woord. HCC is niet verplicht om de door jou ingevulde vragenlijsten of verstrekte beoordelingen te publiceren of anderszins openbaar te maken.

13. Door je in te schrijven voor het PC-Active testpanel verklaar je dat je de teksten die je aanlevert, zelf geschreven hebt. Indien er sprake is van plagiaat, dan zullen eventuele claims worden verhaald op de deelnemer.

14. Als deelnemer en/of door deel te nemen aan concrete testen geef je toestemming om je volledige naam te publiceren binnen de merken van HCC.

15. Ondanks de constante zorg en aandacht die HCC besteedt aan de samenstelling van de Algemene voorwaarden PC-Active testpanel, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

<< Terug naar testpanel