Niet alle e-mailberichten die mijn website verstuurd, worden ontvangen. Er komen nogal wat e-mailberichten niet aan of ze verdwijnen in de spam-box of in quarantaine. Hoe kan ik dit voor mij toch wel wat vervelende probleem oplossen?
Arnold D.

John Vanderaart, HCC!vraagbaak en Rob Coenraads

In dergelijke gevallen worden de ontvangen e-mailberichten als spam en/of onbetrouwbaar beoordeeld. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de DNS-server van dienst nog niet compleet is ingesteld. Ontvangende mailservers willen graag controleren of de verzendende mailserver inderdaad mailserver is die het beweert te zijn; dat loopt dan over DNS. Ook kan de ontvangende mailserver de inhoud van jouw e-mailberichten controleren en aan de hand van – onder andere – steekwoorden controleren of het spam zou kunnen betreffen. Dit uiteraard allemaal om de ontvanger te beschermen tegen ongewenste reclame en andersoortige ellende zoals phishing. Dus: DNS op orde brengen en/of de tekst in het e-mailbericht wijzigen. Je zou ook een commerciële SMTP-server kunnen overwegen zoals TurboSMTP, wat bij niet al te veel e-mailberichten per maand ook nog eens gratis is: https://serversmtp.com/nl

Email SMTP

 De moeite waard om eens te proberen!

Uiteraard moet je ook bij zo’n commerciële SMTP-server het een en ander instellen om het goed te laten werken, maar daarbij word je geholpen met de nodige tips; bijvoorbeeld hoe de DNS op orde te brengen.e-mail

.