Met belangstelling las ik het artikel over powerbanks op pagina 80 in PC-Active 317. Helaas ontbreekt er naar mijn idee iets en wordt aan een cruciaal ding voorbijgegaan. Dat is het verschil tussen het interne voltage van de powerbank en het interne voltage van het op te laden apparaat. Daar kan veelal een verschil in zitten en dit kan effect hebben op hoe vaak een apparaat geladen kan worden via een powerbank.
Geert P. W..


Hartelijk dank voor je aandachtspunt over de powerbanks. We zijn lezers altijd erkentelijk als ze kritisch lezen en hun bevindingen terugkoppelen. Het betreffende artikel had niet als doel om alle ins en outs van een powerbank uitputtend te beschrijven, maar geldt als een algemene introductie. Het is vanzelfsprekend wel van belang dat een gebruiker de juiste indicatie krijgt van de laad capaciteit van een powerbank. Als gemakshalve de geadverteerde opslagcapaciteit in mAh van een powerbank gedeeld wordt door de accu capaciteit in mAh van het op te laden apparaat, dan zullen velen teleurgesteld zijn in de laadcapaciteit van de powerbank. Op basis van je vraag en input hebben we hier een vereenvoudigde toelichting opgesteld. 

Bij een powerbank wordt een interne spanning en een externe spanning gebruikt, waardoor de opslagcapaciteit afwijkt van de laadcapaciteit. Een powerbank werkt intern met circa 3,6 volt, dat is de nominale spanning van een oplaadbare accu. De capaciteit in wattuur c.q. vermogen wordt dan bij een powerbank van 20.000 mAh: 20Ah x 3,6V= 72 Wh. 
A1215011 TD03 2
De uitgangspanning op de usb-poort van een powerbank is standaard 5 volt. Deze spanning staat weer los van de interne spanning waarmee het op te laden apparaat werkt. Er moet dus worden omgerekend wat de laadcapaciteit in mAh wordt bij een interne spanning van 3,6 V en een uitgangsspanning van 5 V. Daarnaast moet nog rekening worden gehouden met de technische omzetting van 3,6 V naar 5 V, die ook nog eens zo’n 10% verlies oplevert. De netto laadcapaciteit komt dan op: (72 Wh/5 V) x 0,9 = 12.960 mAh. Hiermee komt de laadcapaciteit van een powerbank op ongeveer twee derde van de geadverteerde opslagcapaciteit. Met deze powerbank met een opslagcapaciteit van 20.000 mAh kan een telefoon met een accu van 3200 mAh dan vier keer worden opgeladen! 
Dit geldt dan wel voor de kwalitatief goede powerbanks. De goedkopere of ‘reclame’-powerbanks hebben vanwege een lagere efficiency veelal een nog lagere netto-laadcapaciteit. Daarnaast zijn er powerbanks die met snelle laadprotocollen werken, zoals Quick Charge (QC) or Power Delivery (PD). Deze protocollen vragen hogere uitgangspanningen, waardoor de netto-laadcapaciteit nog lager wordt. 
Denk eraan dat een telefoon zelf ook nog stroom verbruikt tijdens het laden en dat de capaciteit van de oplaadbare accu’s van een powerbank na verloop van tijd ook terugloopt. Maar grosso modo kan men dus een maximale laadcapaciteit van twee derde van de commerciële opslagcapaciteit van een powerbank aanhouden.