De laatste weken zie ik in de betrouwbaarheidsgeschiedenis van Windows steeds een foutmelding staan.

Windows-update wil elke keer een stuurprogramma voor de HP-printer ENVY 4520 installeren, maar dit gaat steeds mis. De foutcode is: 0x80240017 De printer werkt overigens wel prima! Als een apparaat goed werkt, wil ik niets aan dat apparaat doen. Waarom komt Windows toch steeds met deze update en hoe kom ik ervan af? 

Peter van W.

Dumo driver status 2

Het is een goed uitgangspunt om apparaten niet te repareren als ze niet stuk zijn. Aanpassingen op drivers kunnen echter ook oplossingen zijn voor problemen die anderen hebben ervaren of beveiligingsproblemen elimineren. 
Via het gratis programmaatje DUMo (http://www. kcsoftwares.com/?page=dumo&showads) kun je alle drivers van je apparatuur controleren, waarbij je dan een overzicht krijgt van de drivers waar een update voor beschikbaar is met een rode of oranje vermelding en het versienummer van de driver. Met ingang van Windows 10 versie 2004 heeft Microsoft het updateproces van drivers aangepast, waardoor fabrikanten nu ook driverupdates via Windows-update kunnen aanbieden. Daardoor krijgen gebruikers nu veel meer updates van drivers aangeboden.

Optionele driver updates 2Deze updates verschijnen als automatische of als te selecteren update. De laatste is optioneel en moet expliciet geselecteerd worden door het vakje bij Windows Updates Drivers voor de betreffende driver aan te klikken. Microsoft geeft zelf al aan dat bij een specifiek probleem de aanpassing van een stuurprogramma c.q. driver kan helpen. Het is dus geen aanmoediging om, zonder problemen, de beschikbare updates te installeren. 
Het lijkt erop dat jouw HP-printerdriver automatisch is binnengekomen, geïnstalleerd wordt en daarna fout loopt. Fout 0x80240017 meldt specifiek dat een driverupdate mis is gegaan. Als je deze foutcode opzoekt op internet, dan krijg je veelal meer informatie hoe je dit probleem op kunt lossen. Maar je geeft zelf aan dat je deze update niet geïnstalleerd wilt hebben. 
Microsoft heeft een hulpprogramma om driverupdates, die je niet wilt installeren, te verbergen: https://bit.ly/2Lgtpaz of zoek op internet op: “download w*.diagcab”. Zodra het hulpprogramma oftewel probleemoplosser “wushowhide.diagcab” is gedownload, kun je erop klikken en verschijnt het openingsscherm. Klik op Volgende en vervolgens op Hide updates. Klik de box aan voor de driver die niet gewenst is en op Volgende. Vervolgens komt er een scherm met de mededeling dat het probleem is “opgelost” en kun je dat scherm afsluiten. De betreffende update is daarmee uit de lijst van Windows Optionele Updates van stuurprogramma’s verwijderd.
Hide updates 2Een aantal punten valt op bij de optionele updates die door Windows 10 worden gemeld:

  • Het kunnen drivers zijn voor apparatuur die ooit is aangesloten, maar inmiddels is verwijderd;
  • Het zijn niet altijd de laatste drivers die beschikbaar worden gesteld. Vergelijk ze door DUMo uit te voeren;
  • Sommige nieuwe drivers worden aangeboden zonder versienummer, waardoor je niet weet welke nieuwe versie geïnstalleerd wordt en wat dat eventueel oplost. 

Er zijn fabrikanten die met de computer programmatuur meeleveren om de drivers en BIOS regelmatig te checken op updates. Daar dit een door de fabrikant geïnitieerde actie is, kan het voorstel voor eventuele updates wel worden gehonoreerd. Als je pc of laptop een dergelijk programma niet heeft, kun je op de supportpagina van de website van de fabrikant zien of voor jouw model relevante updates beschikbaar zijn.