In PC-Active 315 zag ik een test van diverse laptops waarbij gerefereerd werd aan een benchmark. Hoe kan ik eenvoudig de prestaties van mijn pc en laptop meten?

Ben wel benieuwd hoe die scoren en wat daarover gerapporteerd wordt en er of er verbeterpunten genoemd worden. 

Karel A.

PC-Active bekijkt regelmatig pc’s en laptops en maakt daarbij gebruik van diverse testprogramma’s. Niet elk programma is geschikt voor de eindgebruiker, omdat specifieke onderdelen worden bemeten en de testresultaten geïnterpreteerd moeten worden. Het meeste eenvoudige programma, dat specifiek door eindgebruikers kan worden gebruikt, is een benchmarkprogramma, met de naam UserBenchmark.UserBenchMark 2Het programma kun je gratis downloaden op https://www.userbenchmark.com/software Het geeft een aardige indicatie van de prestaties van je systeem, met aanbevelingen voor optimalisatie. Voordat je het benchmarkprogramma start, moet je ervoor zorgen dat het systeem al een tijdje draait en alle opstartprogramma’s heeft uitgevoerd. Zolang er nog programma’s lopen, zoals update-services, antivirusscan, indexering en dergelijke, zal dat de gemeten prestaties negatief beïnvloeden. Daarnaast moeten alle openstaande applicaties afgesloten zijn voordat je de test start. Je kunt de activiteiten van je systeem monitoren via Taakbeheer, te selecteren vanuit de taakbalk met de rechtermuisknop. Op het eerste tabblad worden de lopende processen weergegeven. Het CPU-, disk- en netwerkgebruik moet dus minimaal zijn voor je met de benchmark begint. UserBenchmark test de CPU, GPU, HD en/of SSD, geheugen en eventuele usb-drives. De test is snel afgerond, waarbij de resultaten op een aparte webpagina worden weergegeven. Er volgen classificaties voor het gebruik als gaming systeem, standaard desktop of als workstation.
Results demo 2Bij gaming worden expliciet de grafische prestaties beoordeeld, bij desktop de algemene prestaties en bij workstation de rekenkracht van het systeem. De percentages die genoemd worden, refereren aan de geschiktheid van het systeem voor de betreffende groep. Daarnaast geeft een stoplichtkleur een aanvullende prestatieweergave. Per getest item worden vervolgens de bevindingen beschreven met ook weer een kleurenindicatie.  
Het wil niet zeggen dat een computer die voor gaming laag scoort niet bruikbaar is voor het spelen van spelletjes. Het gaat er daarbij specifiek om of het systeem geschikt is voor high-end games die zware grafische eisen stellen aan het aantal frames/beelden per seconde in combinatie met de resolutie van het scherm. 
Met deze benchmarktest krijg je een aardig inzicht in hoe je systeem presteert ten opzichte van andere systemen. Een overzicht van alle systemen die getest worden met UserBenchmark verschijnt aan de rechterkant van de openingspagina van genoemde website. Rechtsboven kun je in het zoekveld een merknaam en typenummer van een systeem invoeren waarbij je de resultaten krijgt van het geteste model. Houd er wel rekening mee dat er veelal meerdere uitvoeringsvormen zijn van een systeem met verschillende componenten.