Mijn mailbox in HCC!net is vrij snel vol. Kunnen we die box uitbreiden?

 

mailbox full
De maximale omvang van de HCC-mailbox is 1 GB. De praktijk leert dat hoe groot een mailbox ook is, hij blijft vollopen. De oplossing is de mail regelmatig en actief beheren en e-mails sneller weggooien.

Als bij e-mails met grote bijlagen weggooien geen optie is, sla dan de bijlage apart op en verwijder vervolgens het bericht. Vaak wordt vergeten de map Verwijderde items, Spam of Trash/Prullenbak regelmatig te legen, waardoor er geen opslagcapaciteit vrijkomt. 

Een andere oplossing is om voor oudere mail, bijvoorbeeld na een jaar, een archief in te richten en die berichten daarheen te verplaatsen. Een lokaal archief kun je niet aanmaken als je web-mail gebruikt, maar is wel mogelijk in mailprogramma’s als Microsoft’s Outlook of Firefox Thunderbird en dergelijke.