Ik heb een vraag naar aanleiding van het artikel Linux beheren van Peter de Bruin in PC-Active 305. Hij spreekt over het ontkoppelen van Linux van Windows, maar geeft alleen aan hoe je Windows onzichtbaar voor Linux kunt maken.

Ik zou graag ook weten hoe je Linux voor Windows onzichtbaar kunt maken, en verdergaand, hoe je Windows-systemen onderling onzichtbaar kunt maken. Ik wil namelijk een multibootsysteem maken met meerdere Windows-versies en Linux en ze moeten geïsoleerd van elkaar (onzichtbaar voor elkaar) werken. Ik ben benieuwd hoe dat moet.

Jurrie Rook

ontkoppelenHet genoemde artikel beschrijft het scheiden van een Linux-omgeving van een Windows-omgeving door in Linux de Windows-partities af te koppelen. Dat kan omdat Linux alle partities, ook Windows NTFS-partities, moet mounten (koppelen) voordat het systeem er iets mee kan. Als je er dus voor zorgt dat het koppelen wordt voorkomen, kan er met je Windows vanuit Linux niets meer misgaan. Vanuit Windows Linux-partities benaderen lukt standaard al niet, omdat Windows de partitie-formattering van Linux, EXT4, niet kent, waardoor Linux veilig is voor benadering vanuit de Windows omgeving(-en).

Nu blijft nog over de vraag hoe je meer dan één Windows-installatie van elkaar gescheiden kunt houden. Dat is in het draaiende Windows-systeem eigenlijk heel eenvoudig te regelen voor de niet-draaiende, af te scheiden Windows-omgevingen. Via Schijfbeheer in de draaiende Windows-omgeving kun je via Stationsletter en paden wijzigen de schijf- of stationsletter verwijderen (let op: niet de partities zelf) van de andere Windows-omgeving(en). De partities van de andere Windows-omgevingen verdwijnen dan en worden onzichtbaar in de Verkenner van je draaiende Windows-omgeving. Daarna kun je deze partities niet meer benaderen vanuit je draaiende Windows.

Dit proces herhaal je voor al je andere Windows-omgevingen, zodat alle Windows- omgevingen elkaar niet meer zien. Daar maak je op dezelfde wijze via Stationsletter en paden wijzigen de C-schijfpartities van de andere Windows-systemen onzichtbaar door de stationsletters te verwijderen. Als het goed is, hebben die in het draaiende Windows niet de letter C als schijfletter, want die is voorbehouden aan het draaiende Windows-systeem.

Ook zijn er nog partities Systeem gereserveerd. Deze kun je ook vanuit de draaiende Windows-omgeving onzichtbaar en onbenaderbaar maken door de stationsletters te verwijderen.

In de afbeelding zie je dat de Windows 10-omgeving, in een draaiende Windows 7-omgeving, van zijn schijfletter is ontdaan en de draaiende Windows-omgeving heeft de stationsletter C.