Wanneer een dierbare overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Een vraagstuk waar je misschien niet meteen aan denkt, is de afwikkeling van social media-accounts. Verwijderen, herdenken of niets doen?

Maikel Dijkhuizen


Veruit de meeste mensen hebben voor hun digitale nalatenschap van social media-accounts niets geregeld. Extra lastig voor de nabestaanden, want zij staan voor een aantal dilemma’s. Afhankelijk van het sociale platform zijn er tenslotte best wat mogelijkheden hoe je met accounts van overleden personen om kunt gaan. Daarover later meer. Wil jij je dierbaren liever niet belasten met allerlei struikelblokken rondom je digitale erfenis? Leg je wensen vast en bepaal in hoeverre je online voortleeft. 

1 Social media na overlijden uitsnede 2

Bepaal in de instellingen wie na overlijden het herdenkingsaccount beheert 

Digitaal voortleven op facebook
Facebook is nog altijd het populairste sociale platform ter wereld en heeft dagelijks te maken met verzoeken van nabestaanden. Schep liever bij leven duidelijkheid, dat is wel zo prettig voor de nabestaanden. Facebook biedt daartoe twee mogelijkheden: je laat het account na overlijden verwijderen of je kiest voor een herdenkingsstatus. In dat laatste geval hebben nabestaanden een online plek om samen herinneringen te delen. Naast de profielnaam verschijnt de tekst Ter nagedachtenis van, terwijl foto’s, video’s en berichten op Facebook blijven staan. Je voegt vrijblijvend een contactpersoon toe, zodat diegene op het herdenkingsaccount kan letten en eventueel een eerbetoon kan publiceren. Log met een browser in op Facebook en klik rechtsboven op het pijltje omlaag. Via Instellingen en Instellingen voor accounts met herdenkingsstatus vul je de naam van de contactpersoon in. Kies in het lijstje met suggesties de juiste Facebook-vriend. Nadat je klikt op Toevoegen, stelt Facebook voor om de contactpersoon via een persoonlijk bericht op de hoogte te stellen. Pas het bericht zo nodig aan en bevestig met Verzenden. In de instellingen plaats je desgewenst een vinkje onder Toestemming gegevensarchief. De contactpersoon kan in dat geval een kopie van alle gegevens downloaden.

           2 Social media na overlijden 2
 

Geef aan dat je bij overlijden het complete Facebook-account
wilt wissen

Facebook-account verwijderen
Wil je het Facebook-account na je overlijden graag volledig laten verwijderen? Dat kun je in de instellingen aangeven. Klik daarvoor nu in Instellingen voor accounts met herdenkingsstatus onderaan op de optie Verzoek om je account te verwijderen nadat je overlijdt. Er verschijnt een waarschuwing in beeld. Zodra een nabestaande het sterfgeval aan Facebook doorgeeft, wist het sociale platform alle berichten en foto’s. Ben je het daarmee eens, klik dan op Verwijderen na overlijden. Facebook stuurt je ter bevestiging een e-mail.

 

Herdenkingsstatus aanvragen als nabestaande
Als er een dierbare overlijdt, is het verstandig om dat te melden aan Facebook. Gebeurt dat namelijk niet, dan blijft het account op het online smoelenboek rondzwerven. Vanzelfsprekend is dat nogal confronterend voor de nabestaanden, bijvoorbeeld wanneer ze een verjaardagmelding ontvangen. Hopelijk heeft de overleden persoon zijn of haar wensen kenbaar gemaakt in de instellingen. Is dat niet het geval, dan nemen de nabestaanden een besluit. Zo kun je als familielid of goede vriend(in) een herdenkingsstatus van een profiel aanvragen. 

3 Social media na overlijden 2

Bij het aanvragen van een herdenkingsstatus vraagt Facebook naar een overlijdensakte

Op de webpagina facebook.com/help/contact/651319028315841 vind je het betreffende formulier, waarbij je aangeeft wie er is overleden. Verder vul je de sterfdatum in en voeg je een bestand met een overlijdensakte toe. Dat kan bijvoorbeeld een digitale kopie van een overlijdensbericht of rouwkaart zijn. Tot slot vul je een geldig e-mailadres in, zodat Facebook bij eventuele vragen contact kan opnemen. Bevestig met Verzenden. Vraag je een herdenkingsstatus aan, maar heeft de overleden persoon in de instellingen een verzoek tot verwijdering ingesteld? In dat geval respecteert Facebook de wensen van de overledene en wist het bedrijf alle accountgegevens. 

              


Inzamelingsactie voor uitvaart


Een uitvaart kost veel geld. Wanneer er problemen zijn met de financiën, kunnen nabestaanden op Facebook hiervoor een inzamelingsactie starten. Wie weet dragen directe Facebook-vrienden hun steentje bij aan een mooi afscheid. Surf naar facebook.com/help/contact/651319028315841 en klik onderaan de pagina op de link een Kader Inzamelingsactie voor uitvaart 2inzamelingsactie maken. Standaard staat de categorie Herdenking/uitvaart al geselecteerd. Vul een doelbedrag in en bepaal en wanneer de inzamelingsactie eindigt. Via Volgende bedenk je een relevante titel en beschrijf je uitgebreid waarvoor je geld wilt inzamelen. Selecteer tot slot een bijpassende foto. Houd er rekening mee dat Facebook bij iedere donatie een klein bedrag inhoudt.

 Zijn er rondom de uitvaart betalingsproblemen,
dan is het zinvol om in Facebook
een inzamelingsactie te starten

              

Verwijderverzoek indienen als nabestaande
Na het overlijden van een dierbare kunnen nabestaanden een verwijderverzoek bij Facebook indienen. Een vereiste is dat je een digitale versie van een overlijdensakte bezit. Dat kan een scan of foto van het papieren document zijn. Als je geen overlijdensakte hebt, wil Facebook bewijs zien dat je een naast familielid van de overledene bent. Dat kan een document met een volmacht, geboortebewijs, testament of verklaring van erfrecht zijn. Daarnaast heb je ook nog iets nodig waaruit daadwerkelijk blijkt dat de bewuste persoon is overleden, bijvoorbeeld een digitale kopie van een overlijdensbericht of rouwkaart. Bezit je voldoende documentatie om een verwijderverzoek in te dienen? Surf naar facebook.com/help/contact/228813257197480 en vul het volledige formulier in, zoals je naam, je e-mailadres, de naam van de overledene en zijn of haar profiellink. Verder typ je ook het e-mailadres dat vermoedelijk is gebruikt om het Facebook-account aan te maken. Markeer onderaan de optie Please remove this account because the account owner is deceased en zet een vinkje voor I understand. Via Bestanden kiezen voeg je de benodigde documenten toe. Ten slotte selecteer je onderaan de sterfdatum, waarna je kiest voor Verzenden. Overigens kun je dit formulier ook gebruiken wanneer iemand vanwege medische redenen niet meer in staat is om het account te beheren. In dat geval dien je een brief van een arts of medische instantie bij te sluiten.

4 Social media na overlijden uitsnede 2
Met de juiste documenten dien je een verwijderverzoek van overleden Facebook-gebruiker in.
Nederlands en Engels staan hier door elkaar.

Instagram
In tegenstelling tot bij Facebook kun je bij de meeste andere social media helaas niet je digitale nalatenschapswensen kenbaar maken. Nabestaanden geven dus aan wat er met het account van een overledene moet gebeuren. In het geval van Instagram kun je een verwijderverzoek indienen of een account herdenken. Bedenk wel dat een herdenkingsaccount op Instagram niet als zodanig herkenbaar is. Facebook zet bijvoorbeeld Ter nagedachtenis van naast de profielnaam, maar Instagram doet dat niet. Dit sociale platform vergrendelt alleen het account, zodat zich niemand hierop kan aanmelden en gebruikers geen reacties meer kunnen achterlaten. Bovendien regelt Instagram dat accounts van overleden personen niet in openbare webruimtes zichtbaar zijn. Via https://help.instagram.com/contact/452224988254813 vraag je een herdenkingsaccount aan. Typ je naam, je e-mailadres, de naam van de overledene en zijn of haar Instagram-gebruikersnaam. Voeg daarnaast een document toe waaruit blijkt dat de persoon is overleden, zoals een scan van een rouwkaart of een schermafbeelding van een online overlijdensbericht. Nadat je de sterfdatum hebt ingevuld, bevestig je met Verzenden. In plaats van een aanvraag voor een herdenkingsaccount kun je ook een verwijderverzoek indienen. Het digitale formulier hiervoor vind je op https://help.instagram.com/contact/1474899482730688. Voor een correcte afwikkeling heb je hiervoor een kopie van een geboortebewijs of overlijdensakte nodig.

5 Social media na overlijden 2
Via dit formulier vraag je namens de overleden persoon een herdenkingsaccount op Instagram aan

6 Social media na overlijden uitsnede 2Een herdenkingsaccount is op LinkedIn niet mogelijk, want nabestaanden kunnen uitsluitend een verwijderverzoek indienen


Linkedin
LinkedIn houdt het als platform voor zakelijke contacten simpel. Na overlijden is er slechts één mogelijkheid en dat is het profiel volledig verwijderen. Een nabestaande regelt dat door een online formulier in te vullen. Dit vind je op linkedin.com/help/linkedin/ask/ts-rdmlp. Vergeleken met andere social media verplicht LinkedIn je niet om allerlei gegevens te verstrekken. Met een naam, e-mailadres, profiellink en omschrijving van je relatie met de overledene kun je al een verwijderverzoek indienen. Optioneel geef je aanvullende gegevens door, zoals het e-mailadres van de overleden persoon, de sterfdatum en een link naar een overlijdensbericht of rouwadvertentie. Je kunt ook nog een bijlage toevoegen. Uiteindelijk typ je onderaan je volledige eigen naam. Deze geldt als digitale handtekening. Klik tot slot op Verzenden.

        7 Social media na overlijden 2
  Nadat je bij Twitter een Engelstalig formulier hebt ingevuld,
ontvang je via e-mail nadere instructies
om het verwijderverzoek af te handelen

Twitter
Net als LinkedIn biedt microblogdienst Twitter eveneens geen optie om na overlijden een herdenkingsaccount in te stellen. Als nabestaande kun je wel een verwijderverzoek indienen. Dat gaat wederom via een online formulier. Op https://help.twitter.com/
forms/privacy
markeer je de optie I want to request the deactivation of a deceased or incapacitated person's account. Achter Reporting the account of kies je A deceased Twitter user, waarna je de Twitter-gebruikersnaam invult. Verder typ je de volledige naam van de overleden persoon en omschrijf je je relatie met de overledene. Na het invullen van je naam en e-mailadres bevestig je met Submit. Dit is echter nog niet voldoende. Twitter stuurt je een e-mail met het verzoek om aanvullende documentatie te verstrekken. Denk bijvoorbeeld aan digitale kopieën van een overlijdensverklaring en je identificatiebewijs. Met deze extra stap wil Twitter valse meldingen voorkomen.

8 Social media na overlijden 2           

Na een bepaalde periode van inactiviteit
verwijdert Google op eigen houtje
het volledige account

 

Je nalatenschap bij Google
Bij Google maak je je nalatenschapswensen nu al bekend. Je kunt specifieke accountgegevens delen met een contactpersoon of het account na overlijden laten verwijderen. Handig is dat Google na een bepaalde periode van inactiviteit het account automatisch verwijdert. Log je pakweg drie maanden niet in bij Gmail, YouTube, Drive, Maps of een andere Google-dienst, dan wist het bedrijf al je gegevens.

  9 Social media na overlijden 2
       De lijst met nalatenschapsgegevens is in Google nogal lang

 

 

 

 


Surf naar https://myaccount.google.com en log in. Via Gegevens en personalisatie kies je ongeveer halverwege de pagina voor Maak een plan voor je account. Nadat je klikt op Starten, geef je met het potloodpictogram aan wanneer Google actie mag ondernemen. Standaard staat deze periode op drie maanden, maar je kunt de zogeheten wachttijd ook instellen op zes, twaalf of achttien maanden. Overigens stuurt Google gebruikers ruim voor het verstrijken van de termijn een herinneringse-mail en sms, dus wees niet bang dat de internetgigant persoonlijke data onbedoeld weggooit. Vul zo nodig ontbrekende gegevens aan, zoals een telefoonnummer en/of e-mailadres. Klik op Volgende en typ het e-mailadres van een contactpersoon die je vertrouwt. Vervolgens geef je aan welke nalatenschapsgegevens je met deze persoon wilt delen. Google wil verder het telefoonnummer van de persoon in kwestie weten, zodat het bedrijf contact kan opnemen. Klik na afloop op Volgende en activeer vrijblijvend de schakelaar achter Ja, mijn inactieve Google-account verwijderen. Ben je nabestaande van een Google-gebruiker? In de helpsectie van Google kun je een verzoek voor het verkrijgen of verwijderen van accountgegevens indienen.