Zelfs bij de beste technologie kunnen er dingen misgaan, maar hier kun je lezen hoe je een aantal veel voorkomende problemen bij de Pi kunt aanpakken. In dit artikel: Usb-apparaten niet herkend.

Onder redactie van Rob Coenraads

Pi12

Gebruik dmesg voor controle op foutmeldingen van een usb-apparaat.
Hier wordt een flashdrive herkend, maar hij is niet correct ontkoppeld

De Pi ondersteunt veel usb-flashdrives en andere usb-apparaten en het gebruik is meestal plug & play. Gebeurt er echter niets als je een usb-apparaat op de usb-poort aansluit, volg dan een aantal stappen. Je kijkt natuurlijk eerst of het usb-apparaat nog functioneert, bijv. op je computer. Werkt het apparaat daarop wel, open dan de terminal en typ het volgende commando in:

sudo dmesg -C

Word je usb-apparaat door de Raspberry Pi herkend, dan moet het op die lijst staan. Je zou ook eventuele foutmeldingen moeten zien. Staat het usb-apparaat niet op de lijst, dan is er een hardwareprobleem of heeft het meer stroom nodig dan de usb-poorten van de Pi kunnen leveren. Sluit dan een actieve usb-hub aan.

Als het apparaat is herkend, maar toch nog niet werkt, dan is het mogelijk dat de Raspberrry Pi niet de softwaredrivers heeft die nodig zijn om verbinding met het apparaat te maken. Typ de volgende commando’s in de terminal in:

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

Is hiermee het probleem nog niet opgelost, vraag dan de fabrikant van het apparaat om een geschikte Linux-driver. Of zoek naar een driver die buiten de fabrikant om gemaakt is of een driver van een vergelijkbaar apparaat. Laat hiervoor het usb-apparaat in de Pi zitten en voer het volgende commando in de terminal uit om alle aangesloten usb-apparaten te zien:

lsusb

Noteer de device-ID van het apparaat, zoals 1307:0163, en typ dat in een zoekmachine en daarachter ‘Linux driver’.