In de immer evoluerende wereld van technologie is het samensmelten van hardware en software een onmisbare factor geworden voor de vooruitgang in verschillende industrieën. De synergie tussen deze twee domeinen heeft geleid tot de geboorte van innovatieve oplossingen die ons dagelijks leven transformeren. En een van de meest opwindende ontwikkelingen op dit kruispunt van technologie zijn identificatiesystemen die het gokken zonder vergunning dienen te verhinderen.

Het ontstaan en de werking van Cruks
Het Cruks-systeem, dat staat voor Centraal Register Uitsluiting Kansspelen, is een baanbrekend systeem dat is ontwikkeld om deelname aan kansspelen te reguleren en te beschermen. Het speelt een cruciale rol bij het voorkomen van gokverslaving en het waarborgen van de integriteit van kansspelen. Dit zijn aandachtspunten waar een online casino zonder vergunning zich minder mee lijkt bezig te houden. Laten we eens kijken naar hoe het Cruks-systeem precies werkt.

Het Cruks-systeem wordt beheerd door de Kansspelautoriteit (Ksa), de Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op kansspelen. Het heeft tot doel spelers te beschermen die kwetsbaar zijn voor gokverslaving en ervoor te zorgen dat zij geen toegang hebben tot kansspelen die schadelijk voor hen kunnen zijn.
Wanneer een persoon zich registreert bij een kansspelaanbieder, wordt er een verplichte check uitgevoerd in het Cruks-systeem. Dit wordt gedaan om te controleren of de persoon is uitgesloten van deelname aan kansspelen. Als een persoon in het Cruks-register staat, kan hij of zij niet deelnemen aan kansspelen bij gereguleerde aanbieders in Nederland.
Om het Cruks-systeem effectief te laten werken, worden bepaalde gegevens verwerkt. Volgens de informatie op de website van de Kansspelautoriteit worden gegevens verwerkt zoals naam, geboortedatum, burgerservicenummer (BSN) en de geldigheidsduur van de uitsluiting. Deze gegevens worden gebruikt om de identiteit van de persoon te verifiëren en om te controleren of deze persoon is uitgesloten van kansspelen.
Bij de implementatie van het Cruks-systeem wordt ook gebruikgemaakt van het PKI overheid certificaat. Buitenlandse casino’s vallen hierbij buiten de scope. Dit certificaat wordt gebruikt voor het waarborgen van een veilige en betrouwbare communicatie tussen de kansspelaanbieder en het Cruks-systeem. Het PKI overheid certificaat is gebaseerd op een versleutelingsinfrastructuur en zorgt ervoor dat de gegevens veilig worden uitgewisseld, waardoor de privacy en de integriteit van de gegevens worden beschermd.

Verschillende identificatiesystemen
Verschillende bedrijven hebben zich toegelegd op het ontwikkelen van identificatiesystemen voor zowel online als fysieke casino's, met als doel een veilige en verantwoorde spelomgeving te creëren en het gokken zonder vergunning te verminderen. Hieronder worden drie voorbeelden gegeven van zulke systemen, elk met hun sterke en zwakke punten.

PlayerSafe door Synectics Solutions
Sterke punten
PlayerSafe is een geavanceerd systeem dat gebruikmaakt van gegevensanalyse en machine learning om risicovolle spelers te identificeren. Het heeft een uitgebreide database met fraude-indicatoren en gedragspatronen, waardoor het potentiële problematische gokkers nauwkeurig kan identificeren.

Zwakke punten
Omdat PlayerSafe voornamelijk gericht is op risicovolle spelers, kan het mogelijk enkele valse positieven genereren en spelers onterecht als problematisch bestempelen. Ook is het afhankelijk van de beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevensbronnen.

PatronScan door PatronScan Inc.
Sterke punten
PatronScan is een identificatiesysteem dat specifiek is ontworpen voor fysieke casino's en uitgaansgelegenheden. Het maakt gebruik van geavanceerde ID-scanners en gezichtsherkenningstechnologie om de identiteit van spelers te verifiëren en eventuele uitsluitingen te detecteren. Het biedt real-time waarschuwingen en kan snel handelen bij potentieel risicovolle situaties.

Zwakke punten
Hoewel PatronScan effectief is bij het identificeren van spelers en uitsluitingen, kan het systeem afhankelijk zijn van de nauwkeurigheid van de gebruikte ID-kaarten en de kwaliteit van de gezichtsherkenningstechnologie. Daarnaast kan er privacyzorg zijn met betrekking tot het vastleggen en opslaan van persoonlijke gegevens.

Gamban door Gamban
Sterke punten
Gamban is een krachtig zelfuitsluitingssysteem voor online gokken. Het biedt gebruikers de mogelijkheid om toegang tot gokwebsites en -apps te blokkeren op meerdere apparaten. Het systeem werkt op verschillende platforms en browsers en kan effectief helpen bij het voorkomen van gokgedrag.

Zwakke punten
Gamban is afhankelijk van regelmatige updates en een actuele lijst van gokwebsites om effectief te blijven. Hoewel het systeem goed werkt voor zelfuitsluiting, kan het deelname aan kansspelen bij fysieke casino's niet reguleren.

Hier zijn enkele belangrijke factoren om te overwegen bij het kiezen van een systeem:
• Functionaliteit: Zorg ervoor dat het systeem voldoet aan de specifieke behoeften van het casino of gokplatform. Dit omvat het vermogen om spelers te identificeren, uitsluitingslijsten bij te houden en waarschuwingen te genereren bij risicovol gedrag.
• Gegevensnauwkeurigheid en -bronnen: Controleer de nauwkeurigheid van de gegevensbronnen die het systeem gebruikt. Hoe betrouwbaar en actueel zijn deze gegevens? Een robuust systeem zou toegang moeten hebben tot uitgebreide databases en relevante informatie om effectief te kunnen identificeren en reageren op risicovol gedrag.
• Technische betrouwbaarheid: Het systeem moet stabiel en betrouwbaar zijn, met minimale downtime en goede ondersteuning. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het systeem compatibel is met bestaande infrastructuur en gemakkelijk te implementeren en te integreren is.

Verschillen tussen de systemen
Hier is een kort overzicht van de verschillende producten en hun impact op de gebruikservaring voor gokkers, evenals de implicaties voor de overheid en casino's:

PlayerSafe
Gebruikservaring voor gokkers: PlayerSafe maakt gebruik van geavanceerde gegevensanalyse en machine learning om risicovol gedrag te detecteren. Dit kan leiden tot een betere bescherming van spelers die mogelijk vatbaar zijn voor gokverslaving. Het kan echter ook resulteren in valse positieven, waarbij sommige spelers onterecht als problematisch worden bestempeld.
Implicaties voor de overheid/casino's: PlayerSafe biedt een diepgaande analyse van spelersgegevens, waardoor casino's inzicht krijgen in het speelgedrag en potentiële risico's kunnen identificeren. Het systeem kan echter afhankelijk zijn van de beschikbaarheid en kwaliteit van gegevensbronnen, wat invloed kan hebben op de nauwkeurigheid van de resultaten. Compatibiliteit met bestaande CRM-systemen zou moeten worden geëvalueerd om naadloze integratie mogelijk te maken.

PatronScan
Gebruikservaring voor gokkers: PatronScan is voornamelijk gericht op fysieke casino's en maakt gebruik van ID-scanners en gezichtsherkenningstechnologie. Dit kan zorgen voor een efficiënte en veilige verificatie van spelers, wat de toegang tot kansspelen soepel kan laten verlopen. Er kunnen echter privacyzorgen bestaan over het vastleggen en opslaan van persoonlijke gegevens.
Implicaties voor de overheid/casino's: PatronScan biedt een snelle en realtime verificatie van spelersidentiteit, waardoor casino's potentiële uitsluitingen kunnen detecteren en handelen bij risicovolle situaties. Het systeem vereist echter nauwkeurige ID-kaarten en betrouwbare gezichtsherkenningstechnologie. Compatibiliteit met bestaande CRM-systemen kan gunstig zijn om een geïntegreerd beheer van klantgegevens mogelijk te maken.

Gamban
Gebruikservaring voor gokkers: Gamban is een zelfuitsluitingssysteem voor online gokken, waarmee spelers de toegang tot gokwebsites en -apps kunnen blokkeren. Dit kan een effectieve tool zijn voor spelers die hun gokgedrag willen beheersen en voorkomen. Het heeft echter geen directe invloed op fysieke casino's.
Implicaties voor de overheid/casino's: Gamban heeft geen directe impact op fysieke casino's, aangezien het zich voornamelijk richt op online gokken. Voor online casino's kan het echter een positieve invloed hebben op de bescherming van spelers door hen in staat te stellen zichzelf uit te sluiten van online kansspelen. De compatibiliteit met bestaande CRM-systemen kan minder relevant zijn, gezien het verschil in toepassing.

Koppeling van Cruks
Het koppelen van het Cruks-systeem aan het Bezoekers Registratie Systeem (BRS) van Holland Casino kent een aantal belangrijke implicaties.

Het koppelen van het Cruks-systeem aan het BRS biedt een extra laag van beveiliging en verificatie van spelersidentiteit. Dit kan de veiligheid van persoonlijke gegevens versterken, aangezien het Cruks-systeem gebruikmaakt van het PKI overheid certificaat voor veilige gegevensoverdracht. Door deze koppeling kunnen gegevens veilig worden uitgewisseld tussen het BRS en Cruks, waardoor de integriteit en vertrouwelijkheid van spelersgegevens worden gewaarborgd.

Compatibiliteit met bestaande CRM-systemen: Het koppelen van het Cruks-systeem aan het BRS stelt Holland Casino in staat om naadloos gebruik te maken van het bestaande CRM-systeem. Dit vergemakkelijkt het beheer van klantgegevens en de identificatie van spelers die zijn uitgesloten van kansspelen. Het biedt een geïntegreerde aanpak waardoor Holland Casino efficiënter kan werken en een consistente gebruikerservaring kan bieden aan spelers.

Verbeterde naleving en regelgeving: Door het integreren van het Cruks-systeem met het BRS kan Holland Casino voldoen aan de regelgeving van de Kansspelautoriteit en de verplichtingen op het gebied van spelersbescherming. Het stelt Holland Casino in staat om snel en accuraat uitsluitingen te identificeren en te voorkomen dat spelers toegang krijgen tot kansspelen wanneer ze daarvoor zijn uitgesloten. Dit draagt bij aan een verantwoorde speelomgeving en de preventie van gokverslaving.

Verdere ontwikkeling van Cruks
De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft recentelijk de nieuwe versie van het Cruks gelanceerd. Met Cruks 2.0 hebben spelers nu een bedenktijd van acht dagen voor Cruks schrijven na de periode van uitsluiting. Daarnaast is het nu eenvoudiger om een gokstop in te stellen in de verbeterde omgeving van Cruks. Dit met als doel het gokken zonder vergunning minder aantrekkelijk te maken.
Spelers die via Cruks 2.0 een gokstop aanvragen, kunnen dit doen voor een periode van minimaal zes maanden of langer. Met een gokstop sluiten zij zichzelf uit van zowel legale online casino's als landgebonden casino's in Nederland.
Ten slotte is de term "speelpauze" is nu vervangen door "gokstop" na uitgevoerd onderzoek, omdat deze beter de lading dekt, zoals vermeld in de aankondiging van de toezichthouder. Dit alles moet het Cruks omzeilen minder aantrekkelijk maken.