Een bedrijfsovername kan een uitstekende strategie zijn voor bedrijven die willen groeien of die een bepaald marktaandeel geconsolideerd willen zien. Dit artikel biedt een praktisch stappenplan voor IT-bedrijfseigenaren die hun bedrijf willen verkopen.

Een bedrijfsovername kan voor de verkopende partij een oplossing zijn als er geen erfopvolging is of als er een nieuw project in het vooruitzicht ligt. Het overnemen van een bedrijf kan echter complex zijn, zeker bij IT-bedrijven. Een goede voorbereiding is voor beide partijen essentieel. Dit artikel biedt daarom een praktisch stappenplan voor IT-bedrijfseigenaren die hun bedrijf willen verkopen.

Organiseren van financiële en juridische documentatie
Een goede voorbereiding omvat het verzamelen en organiseren van alle relevante financiële en juridische documenten. Dit omvat onder meer jaarrekeningen, belastingaangiften, contracten met klanten en leveranciers, arbeidsovereenkomsten en documenten met betrekking tot de intellectuele-eigendomsrechten. Het is aan te raden om deze documenten door een financieel en juridisch expert te laten controleren om ervoor te zorgen dat ze correct en volledig zijn. Zorg er meteen ook voor dat alle documenten die tijdens de onderhandelingen nodig zijn, bijvoorbeeld de intentieverklaring en de geheimhoudingsverklaring, reeds zijn opgesteld. Dit maakt het eenvoudiger om de volgende stap te zetten.

Optimaliseren van de bedrijfswaarde
Om de aantrekkelijkheid en de waarde van het IT-bedrijf te vergroten, is het van belang om te focussen op de kernactiviteiten en om een duidelijke strategie te hebben. Een gestroomlijnd bedrijfsmodel met een heldere waardepropositie en groeipotentieel is aantrekkelijker voor potentiële kopers. Ook kan het nuttig zijn om bedrijfsprocessen en systemen te optimaliseren en om eventuele inefficiënties aan te pakken.
Weet dat er verschillende manieren zijn om een bedrijf te waarderen. De kasstromen, de omzet en het risicoprofiel spelen daarbij een belangrijke rol. Door de kasstromen te verhogen, bijvoorbeeld door het werkkapitaal te optimaliseren of door de kosten beter beheersbaar te maken, kan de waardering gunstiger uitdraaien. Het risicoprofiel kan worden verlaagd door meer zekerheid te bieden over de inkomensstromen, bijvoorbeeld door te kiezen voor langdurige servicecontracten.

Voorbereiden op due diligence
Due diligence is een cruciale fase in het overnameproces, waarbij potentiële kopers het bedrijf grondig onderzoeken. Dit omvat het controleren van de financiële gegevens, de bedrijfsprocessen, het klantenbestand en een aantal juridische zaken. Om dit proces soepel te laten verlopen, is het belangrijk om alle benodigde informatie en documenten vooraf te verzamelen en klaar te hebben. Hierdoor kunnen potentiële kopers snel en efficiënt een weloverwogen beslissing nemen.
Denk ook goed na over hoe bepaalde geheime informatie zal worden beschermd. Dit kan bijvoorbeeld met een geheimhoudingsverklaring en door te werken met een digitale kluis voor de veilige gegevensoverdracht. Net zoals bij de OneDrive Persoonlijke Kluis zijn alle bestanden dan altijd en overal toegankelijk. Het verschil tussen de persoonlijke kluis van OneDrive en een zogeheten Due Diligence Vault is uiteraard dat deze laatste is ontwikkeld voor een veilige en gecontroleerde uitwisseling van gevoelige bedrijfsgegevens, terwijl de persoonlijke kluis draait om het veilig opslaan van persoonlijke gegevens.

Vinden van potentiële overnemers
Het vinden van de juiste koper voor een IT-bedrijf kan een uitdaging zijn. Het kan nuttig zijn om gebruik te maken van het netwerk van de ondernemer, maar ook om gespecialiseerde platforms voor bedrijfsovernames te raadplegen. Deze platforms brengen vraag en aanbod samen, waardoor de kans op een succesvolle match toeneemt. Bovendien zorgen dergelijke platforms soms voor anonimiteit, waardoor het voorzichtige aftasten nog anoniem kan gebeuren. Het is belangrijk om een platform te kiezen dat past bij de omvang, het type en de oriëntering van het IT-bedrijf.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Brookz.nl

Bedrijfsovername