In PC-Active 329 staat een mooie workshop hoe je met Home Assistent en een ModeMCU Amica V2-ontwikkelaarsbordje zelf de CO2-concentratie in je huis kunt monitoren, terwijl een tweede exemplaar wordt ingezet als watersensor. Hieronder vind je de yaml-broncode voor beide sensoren, veel succes en plezier.

Als eerste vind je hier de YAML-broncode voor de watermeter:

esphome:
name: watersensor

esp8266:
board: nodemcuv2

# Enable logging
logger:

sensor:
- platform: adc
pin: A0
name: "Water sensor"
update_interval: 10s
accuracy_decimals: 1
unit_of_measurement: 'V'

# Enable Home Assistant API
api:
password: ""

ota:
password: ""

wifi:
ssid: "vul hier je ssid van je wifi netwerk in"
password: "vul hier het paswoord van je wifi netwerk in"

# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
ap:
ssid: "Watersensor Fallback Hotspot"
password: "XMpBwjLF5GBe"

captive_portal:

(artikel gaat verder onder de afbeelding)

schema1

Aansluitschema van de waterdetector

En hieronder vind je de YAML-broncode voor de CO2-meter:

esphome:
name: co2meter

esp8266:
board: nodemcuv2

# Enable logging
logger:

uart:
rx_pin: GPIO3
tx_pin: GPIO1
baud_rate: 9600

sensor:
- platform: mhz19
co2:
name: "MH-Z19 CO2 Value"
temperature:
name: "MH-Z19 Temperature"
update_interval: 60s
automatic_baseline_calibration: false

# Enable Home Assistant API
api:
password: ""

ota:
password: ""

wifi:
ssid: "vul hier je ssid van je wifi netwerk in"
password: "vul hier het paswoord van je wifi netwerk in"

# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
ap:
ssid: "Co2Meter Fallback Hotspot"
password: "YPLFztzCmwqE"

captive_portal:

schema2

Aansluitschema van de CO2-detector