Nederlandse huishoudens hebben in 2022 € 11,3 miljard besteed aan het verduurzamen van hun woning. Zij gaven het meeste uit aan de productcategorieën zonne- en windenergie (38%) en isolatie (37%).

In totaal hebben 4,8 miljoen huishoudens minimaal één duurzame aanpassing in 2022 gedaan. Dit blijkt uit Duurzaam Wonen, een grootschalig onderzoek van Multiscope onder ruim 5.000 Nederlanders.

85% werd uitbesteed
In een jaar tijd werd door Nederlandse huishoudens € 11,3 miljard besteed aan het verduurzamen van hun woningen. Hiervan werd € 9,6 miljard (85%) uitbesteed aan derden. De overige € 1,7 miljard (15%) ging naar aanpassingen die de consument zelf uitvoerde. Zaken die men vaak uitbesteed, zijn het plaatsen van zonnepanelen (93%), isolatie (86%) en ventilatie (85%). Energiezuinige verlichting plaatst men daarentegen vaak zelf (91%).

75% aan energie én isolatie
Het meeste werd besteed aan zonne- en windenergie, 38% van de bestedingen ging naar deze categorie. Er werd nagenoeg evenveel besteed aan isolatie (37%). Op ruime afstand volgt verduurzaming van de verwarming (19%). De productcategorieën verlichting (4%) en waterbesparing (2%) pakken een relatief klein deel van de bestedingen, omdat de consument deze vaak zelf uitvoert.

5 miljoen woningen verduurzaamd
In 2022 heeft 59% van de Nederlandse huishoudens minimaal één aanpassing gedaan om hun woning te verduurzamen. Dat komt neer op 4,8 miljoen huishoudens. Dit aantal is gestegen ten opzichte van 2021 (4,2 miljoen) en 2020 (4 miljoen). Gemiddeld worden er ook meer aanpassingen gedaan per woning dan een jaar eerder (4,5 versus 4,1). In totaal zijn er in 2022 4 miljoen meer aanpassingen gedaan dan in 2021. Mede door het gestegen aantal aanpassingen is de totaalmarkt gegroeid van € 8,6 miljard in 2021 naar € 11,3 miljard in 2022.

De resultaten in dit persbericht komen uit Duurzaam Wonen, een grootschalig onderzoek naar energie, isolatie, verwarming, ventilatie en besparing. In het onderzoek zijn 5.080 respondenten van 18 jaar en ouder ondervraagd, representatief voor de Nederlandse bevolking.

Duurzame woningen