De Interessegroep HCC!beleggen helpt beginnende én gevorderde beleggers om de juiste beleggingskeuzes te maken. Voorwaarde is dat zij de computer als hulpmiddel gebruiken. De leden leren van elkaar om beter te beleggen. Van beleggers én voor beleggers!

Walter Wijnhoven

HCC! beleggen is opgericht in 1986 en telt op dit moment zo’n 1.600 leden. Een computer gebruiken om te beleggen was bij de oprichting nog een uitzondering, maar de opkomst van internet eind jaren negentig bracht daar snel verandering in. Tot zover het verleden. Immers: ‘in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst’, zo luidt een bekende beurswijsheid. HCC!beleggen informeert de leden De Interessegroep HCC!beleggen helpt beginnende én gevorderde beleggers om de juiste beleggingskeuzes te maken. Voorwaarde is dat zij de computer als hulpmiddel gebruiken. De leden leren van elkaar om beter te beleggen. Van beleggers én voor beleggers! dan ook voortdurend over toekomstige ontwikkelingen.

foto 1 2

 
CBG ZUID-HOLLAND 
Omdat beleggers verschillen in interesse en ervaring, telt HCC!beleggen een aantal werkgroepen, zoals de Computerbeleggersgroep Zuid-Holland (CBG-ZH). Sinds de oprichting in 2002 helpt deze werkgroep haar leden om hun financiële dromen te realiseren met behulp van beleggen via de computer. Vanwege corona zijn daar de afgelopen twee jaar beduidend minder mogelijkheden voor geweest. De werkgroep CBG-ZH organiseerde voor corona circa negen keer per jaar bijeenkomsten in Delft en pakt die draad graag weer op. 

OP DE AGENDA 
In het jaar voorafgaand aan corona organiseerde de werkgroep CBG-ZH een tiental boeiende presentaties. Zo verzorgde Jan Roozenburg een ‘Terugblik op 14 jaar handelen met geautomatiseerde handelssystemen op de S&P-500 index’. Aad te Bokkel informeerde de leden over ‘Een eenvoudige beleggingsstrategie geschikt voor iedereen met enkele praktische uitwerkingen’. Jos van der Berkmortel presenteerde de ‘Resultaten van een eerste onderzoek naar op inkomen gerichte beleggingen’. Fred Hendriks vestigde de aandacht op ‘Hoog Dividend, de basis ook in mindere tijden’. En ‘Wat de banken je niet vertellen’ werd wel verteld door Bram Voermans. Sommige presentaties klinken misschien wat technisch, maar waren interessant en ondersteunend voor (aankomende) beleggers die zelfstandig willen beleggen. 

chart gdd9a3152c 1920 2
VAN DIGITAAL NAAR FYSIEK 
Voorzitter Bert Lamoree is blij dat op 17 maart voor het eerst sinds corona weer een fysieke bijeenkomst kan worden gehouden. De werkgroep bestaat op dit moment uitsluitend uit mannen, maar vrouwen zijn uiteraard van harte welkom. De wetenschap leert immers dat vrouwen gemiddeld genomen beter zijn in beleggen dan mannen. Ze hebben doorgaans minder last van hun ego dan mannen, waardoor ze minder risico’s nemen en minder handelen, wat de resultaten ten goede komt. Kom een keer langs in Delft, of vraag om voortaan de agenda voor de eerstkomende bijeenkomst te ontvangen, zodat je de onderwerpen kunt kiezen die je interesseren. De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor HCC-leden. Mail voor meer informatie naar: bertlamoree@hotmail.com ;

WERKGROEP COSA 
Een andere actieve werkgroep is Computerondersteunde Selectie van Aandelen (CoSA) onder voorzitterschap van Jan van der Meulen. De werkgroep bestaat al ruim twintig jaar. Eppo Kooi, lid van het eerste uur, is de initiatiefnemer die de bekende NAIC-systematiek voor beleggen van de Verenigde Staten naar Nederland heeft gehaald. Deze methode voor het selecteren van KoersGroei-aandelen is in de loop der tijd verder verbeterd en aangevuld met twee methoden voor dividendbeleggen. De CoSA-werkgroep, die zo’n 170 leden telt, organiseert geen fysieke bijeenkomsten, maar is vooral digitaal actief. 

KOPEN, HOUDEN OF VERKOPEN 
CoSA verzorgt een tweewekelijkse digitale nieuwsbrief met analyses van aandelen en een overzicht van de ontwikkeling van demoportefeuilles. Jan van der Meulen: “Daarbij wordt ook een Rangtabel geactualiseerd met het overzicht en de adviezen van alle circa 320 aandelen in ons bestand. Voor elk aandeel zijn de gehanteerde ratio’s zichtbaar en de status van het advies: Kopen, Houden of Verkopen. Daarbij maken we onderscheid tussen Koersgroei-, DividendGroei- en DividendHerbeleg-aandelen. We bieden ook software aan waarmee zelfstandig analyses van aandelen uit het eigen bestand van Amerikaanse en Europese aandelen kunnen worden gemaakt. Er zijn ook hulpbestanden met de gegevens van tien jaarverslagen van de gevolgde aandelen.” Mail voor meer informatie naar: cosakontakt@gmail.com ;

NOORDBELEGGEN 
De werkgroep Noordbeleggen, opererend vanuit de provincie Friesland, is in 2006 opgericht door een groep gebruikers van het beleggingsprogramma Vestics. Inmiddels ondersteunen en informeren zij elkaar op meerdere terreinen op beleggingsgebied. Voorzitter Ben Rietveld: “De werkgroep kwam voor corona circa vijf keer per jaar bijeen in Beetsterzwaag, waar inleidingen werden gehouden over beleggen. Tijdens corona zijn deze bijeenkomsten digitaal voortgezet. Op 21 maart is er een volgende digitale bijeenkomst waarbij we onderlinge ervaringen uitwisselen en bespreken wanneer we weer fysiek bijeenkomen. Hoewel geen professionele beleggers zijn onze leden vaak al jaren met beleggen actief. Bij vragen is er altijd hulp vanuit de groep. Onderwerpen die aan bod komen, zijn bijvoorbeeld het selecteren van aandelen en beleggingsfondsen, ervaring met broker-software, handelssystemen, indicatoren, werking van opties, turbo’s en meer.” Mail voor meer informatie naar: noordbeleggen@gmail.com ;

ACTIEVE VRIJWILLIGERS WELKOM 
De vereniging HCC wordt gedragen door vrijwilligers en zij die af en toe op afroep actief zijn. Deze kwaliteiten koesteren we. Belangeloze inzet in een actieve vereniging wordt zowel maatschappelijk als op ‘de werkvloer’ zeer gewaardeerd. Ook HCC!beleggen is voortdurend op zoek naar vrijwilligers om bijvoorbeeld bestuursfuncties te vervullen, de redactie over de nieuwsbrief te voeren, als webmaster te fungeren of te helpen bij het organiseren van symposia en andere bijeenkomsten. Wie durft zich op te geven en na een goed gesprek zich aan te sluiten bij ‘de club’? We houden uiteraard volledig rekening met je wensen. 

VERSTERK ONS REDACTIETEAM 
Van redacteuren verwachten we dat je één à twee uur per week wilt besteden aan het aanleveren van artikelen voor onze website en/of de nieuwsbrieven. Het gaat onder meer om artikelen over economische onderwerpen, specifieke beleggingsartikelen of andere voor onze leden interessante onderwerpen. Die nieuwsbrief moet natuurlijk ook in elkaar gezet worden. Ben je handig met een computer en heb je ongeveer vier uur per maand tijd, dan kun je je hiervoor aanmelden. Dit kan natuurlijk ook in combinatie met het leveren van de content voor website of de nieuwsbrief. Onze bedoeling is om minimaal zes personen in ons redactieteam te hebben, waaronder liefst ook vrijwilligers vanuit de werkgroepen. Hoe meer redactieleden er zijn hoe minder tijd je hoeft te besteden per maand.  

bjieenkonst 2
Sessie over opties door André Brouwers, Beleggingsinstituut  

BESTUURSLEDEN GEZOCHT! 
Voor een actieve community is een compleet en enthousiast bestuur essentieel. Omdat HCC!beleggen sinds twee jaar geen bestuur meer heeft, kunnen op dit moment geen eigen activiteiten worden ontplooid. Er is daarom dringend behoefte aan een voorzitter, secretaris en penningmeester. Maar heb je affiniteit met beleggen en liggen je bestuurlijke ambities op een ander gebied, komen we ook graag met je in contact. De hoeveelheid werk valt mee en behalve nuttig is het vooral erg leuk om bestuurslid te zijn! Naast de onderlinge samenwerking leer je veel mensen kennen binnen en buiten de HCC en doe je volop mee met het organiseren van activiteiten en het ontplooien van nieuwe initiatieven. Je inbreng en ideeën zijn van harte welkom. Ben je een enthousiast belegger en heb je zin en tijd om te helpen? Meld je dan aan via webmaster@beleggen.hcc.nl ;

HCC BELEGGEN SYMPOSIUM 
Op 26 oktober 2019 vond in De Bilt het 73ste en tot nu toe laatste HCC Beleggen Symposium plaats, met als centraal thema ‘What Goes Down, Goes Up’. Hierbij stond de interessante en opnieuw actuele onderzoeksvraag centraal: ‘welke beleggingsbeslissingen kan ik een volgende keer nemen om hier beter van te profiteren?’ Sindsdien zorgde corona helaas voor een verplichte adempauze. Gelukkig kunnen we nu weer vrijuit ademhalen en zodra er een nieuw bestuur van HCC!beleggen in de startblokken staat, beginnen we met de voorbereidingen voor het 74ste HCC Beleggen Symposium, waar dan een datum voor wordt vastgesteld. We zijn voor dit doel op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn een commissie te vormen die onze halfjaarlijkse symposia organiseert. Dit betekent onder meer contacten onderhouden met andere beleggers maar ook met bijvoorbeeld sprekers en/of standhouders. 

DRUK BEZOCHT FENOMEEN 
Onze landelijke symposia duren een gehele zaterdag en zijn een druk bezocht fenomeen. Tijdens deze symposia kun je kennismaken met medebeleggers en met de werkgroepen, ervaringen uitwisselen en/of kennis opdoen. Er is een informatiemarkt met leveranciers van diensten en producten. Vaak wordt er een topman van een (beurs)onderneming gevraagd en kunnen vragen worden gesteld. Daarnaast is er regelmatig een presentatie van een (nieuw) softwarepakket. De overige sessies worden gevuld met sprekers over een actueel thema en er zijn parallelsessies met een specifiek thema voor kleinere groepen.  
entrepreneur g8e988def9 1920 2

ONBETAALBAAR 
Duizelt het je ten slotte een beetje van al die ‘dure’ beleggingstermen? Beleggen hoeft geen dure bezigheid te zijn. Aan het openen van een rekening bij een bank of broker zijn doorgaans geen kosten verbonden. En ook de kosten die je maakt bij het aan- en verkopen van aandelen, zijn niet hoog. Beleggen kan duur worden als je verlies lijdt op aangekochte aandelen en dat kan elke belegger overkomen. Maar door je goed te informeren over de spelregels voor een verstandige, goed geïnformeerde belegger zul je op middellange en lange termijn wel een goed rendement kunnen behalen. Dat is vooral de doelstelling van HCC!beleggen en de werkgroepen: beleggers ondersteunen bij het zich ontwikkelen tot een goede belegger. En dat is figuurlijk gesproken onbetaalbaar! Sluit je dus aan bij beleggen.hcc.nl 

HANDELEN IN CRYPTOVALUTA 
Zijn Bitcoin, Ethereum en andere cryptovaluta voorbijgaande fenomenen of blijvertjes waar ook serieuze beleggers rekening mee moeten houden? Terwijl de koers van de Bitcoin en andere cryptomunten met vaak exotische namen als Cardano en Dogecoin als een achtbaan omhoog en omlaag bewegen, staan veel beleggers nog aan de zijlijn. Ook HCC!beleggen merkt een toenemende belangstelling voor het onderwerp, maar tevens de nodige aarzeling om hiermee aan de slag te gaan. Het heeft op dit moment nog geen hoge prioriteit, maar wie weet wordt het ooit een nieuwe werkgroep.