De Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club heeft het rapport 'Op weg met waterstof Verhalen, feiten en cijfers' aangeboden aan de Tweede Kamer. Het geeft een goed inzicht in de status quo, de kansen én toekomst van waterstofauto's. In dit artikel lees je meer info over waterstofauto's en waar je de uitgave Pionieren met waterstof kunt lezen.

De Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) heeft het rapport 'Op weg met waterstof Verhalen, feiten en cijfers' aangeboden aan de vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat. In dit rapport komen partijen en ervaringsdeskundigen aan het woord, die hun gedachten de vrije loop laten over het rijden met een waterstofauto. Zo is een document ontstaan dat een goed inzicht geeft in de status quo, de kansen én toekomst van waterstofauto's in ons land. De voorzitter van de Kamercommissie I&W, Tjeerd de Groot, heeft het rapport in ontvangst genomen. Later deze week spreekt de Kamercommissie over duurzaam vervoer met de staatssecretaris Heijnen van I&W.

Pioniers
In het rapport komen pioniers aan het woord die met een waterstof-elektrische auto rijden of gereden hebben, zoals een importeur, de Gasunie, exploitanten van een waterstoftankstations, het raceteam van de TU Delft en een wegenwacht. Door bundeling van deze interviews is een helder en prettig leesbaar boekje ontstaan waarin de voors én tegens van het rijden op water(stof) de revue passeren. Zowel het rijcomfort als de uitstoot van uitsluitend water is voor de geïnterviewden een belangrijke reden om een waterstofauto aan te schaffen. De ongemakken die het pionieren met zich meebrengt, nemen de meesten voor lief.

Geen overbelasting elekriciteitsnet
Een belangrijk voordeel van de waterstof-elektrische auto ten opzichte van de batterij-elektrische auto is dat de waterstofauto niet hoeft te worden opgeladen en daardoor de te verwachten overbelasting van het elektriciteitsnet tegengaat, met name op de piekmomenten. Daarnaast is de waterstofauto vanwege de grote actieradius en het snelle tanken zeer geschikt voor mensen die veel rijden en frequent op de weg zitten. Geïnterviewden zijn ervan overtuigd dat de waterstofauto geen auto zal worden voor het grote publiek. De verwachting is dat de waterstofauto een aandeel van 10 tot 15% in de automarkt zal bereiken. "De waterstofauto is naast een plezierig en milieuvriendelijk vervoermiddel ook een ambassadeur in de transitie naar een waterstofeconomie. In het gebruik wordt hij gezien als het groene alternatief voor de dieselauto.", aldus Peter Staal.

De auto's zijn er, nu nog de tankstations
Een conclusie van het rapport is dat de waterstof-aangedreven auto's technisch heel goed zijn, maar dat het aantal tankstations te beperkt is. En dat terwijl 'tankzekerheid' een belangrijk argument is om een waterstofauto aan te schaffen. KNAC-directeur Peter Staal: "Partijen moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat de markt zich kan ontwikkelen van de fase van pioniers naar die van early adopters. Dat betekent, om te beginnen, dat er tankzekerheid wordt geboden."

Hier vind je de bladerbare pdf-versie van de uitgave 'Pionieren met waterstof".

Foto (v.l.n.r.): Peter Staal (directeur KNAC) en Tjeerd de Groot (voorzitter vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat)

00 KNAC wijst tweede kamer op belang van waterstofauto