De helft van de Nederlandse ouders is bezorgd om de privacy van hun kind op social media, onder meer door gebrek aan inzicht. Daarom hebben veel ouders liever niet dat hun kinderen op social media zitten of verbieden het zelfs.

In opdracht van VPNdiensten.nl heeft Panelwizard een onderzoek uitgevoerd onder 1.085 Nederlandse ouders met kinderen tot zeventien jaar om erachter te komen of ze zich zorgen maken om de privacy van hun kind op sociale media. 53 procent van de ouders geeft aan deze zorgen te hebben. Een belangrijke reden hiervoor, volgens een derde van de ouders, blijkt het gebrek aan inzicht op de online activiteiten van het kind.

Uit onderzoek is gebleken dat de zorgen toenemen en de controle afneemt naarmate het kind ouder wordt. Twee derde van de ouders met kinderen tussen de dertien en achttien jaar geeft aan ongerust te zijn over de privacybescherming op sociale platformen. Toch weet ruim de helft van deze ouders niet wat hun kinderen online doen. Voor ouders met kinderen tot dertien jaar weet ‘maar’ 25 procent niet wat hun kinderen uitspoken en mogelijk daarom zijn de zorgen in die groep ouders minder wat betreft privacykwesties. Deze bezorgde groep omvat namelijk 48 procent van alle ouders, wat aanzienlijk lager is dan de ouders met oudere kinderen.

Leeftijdscategorieen bezorgde ouders

Verbod
Vanwege de zorgen over privacy en gebrek aan online activiteiten, heeft de helft van de ouders liever niet dat hun kind op sociale media zit. Bij de vaders is dit 57 procent en bij de moeders 46 procent. Een kwart van deze ouders verbiedt hun kinderen om van sociale media gebruik te maken.

Verbod social mediagebruik pubers

Ongeschikt
Volgens het onderzoek blijkt dat twee derde van de ouders vindt dat sociale media de privacy van kinderen onvoldoende beschermen. Ook de Consumentenbond maakt zich hier zorgen over en uit onderzoek kwam de conclusie dat sociale media ongeschikt zijn voor kinderen. De platforms houden volgens de Consumentenbond onvoldoende rekening met de kwetsbaarheid van kinderen, schenden de privacy en hebben te weinig kindvriendelijke instellingen.
57 procent van de ouders maakt afspraken met hun kinderen omtrent sociale media over wat ze wel en niet mogen plaatsen en bekijken.
“Als kinderen überhaupt al gehoor geven aan ouderlijke toestemming, betekent dat niet dat de ouders weten wat hun kind allemaal plaatst online en wie dat kunnen zien. De meeste kinderen zijn zich niet bewust van de online risico’s, dus ik kan me voorstellen dat ouders hier ongerust over zijn.”, laat Anna Braun van VPNdiensten weten.

Afspraken social mediagebruik