Kunnen wij een week lang zonder mobiel (internet)? Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de Nederlanders dat niet kan.

Niels Brouwer

Ruim de helft van de Nederlanders geeft aan niet een week zonder mobiel (internet) te kunnen. Dat blijkt uit een onderzoek van Allesin1 onder 1.032 Nederlanders, uitgevoerd door Panelwizard. Ondanks het grote aantal mensen dat aangeeft niet zonder een telefoon te kunnen voor een week, willen vier op de tien respondenten wel graag minderen. De grootste groep respondenten (64 procent) die minder mobiel-afhankelijk wilt zijn, is onder de 40 jaar. Onder de veertigers zelf is dit 36 procent. Volgens Ibrahim Agdere van Allesin1 is een mobiel steeds meer een primaire levensbehoefte geworden.

Beeld 1 nieuws een week zonder mobiel

Technostress en tijdverspilling
Maar liefst 35 procent van de ondervraagden ervaart stress door het gebruik van hun mobiel. Daarnaast hebben de smartphone gebruikers door hun telefoon minder tijd voor hobby’s en sport. Ook nu zijn het vooral de jongere Nederlanders onder de veertig die last hebben van deze stress en tijdverspilling. Waar dit 55 procent is voor het ervaren van stress, is dit 35 procent voor tijdverspilling. Voor veertigplussers is dit 27 procent en 16 procent. Agdere: “Doordat we veel thuiswerken, komt ‘technostress’ steeds vaker voor, zeker onder jongeren. We zijn altijd bereikbaar, meldingen komen constant door en lege accu’s lijden soms tot paniek.”

Verder is er uit het onderzoek gebleken dat 20 procent van de Nederlanders uit alle leeftijdscategorieën niet weet hoe hij/zij het schermtijd kanunt verminderen.

Beeld 2 nieuws een week zonder mobiel