CompUsers is zowel een zelfstandige vereniging als de grootste Interessegroep binnen HCC en telt ongeveer 6.000 leden. Aan de verenigingsstatus komt binnenkort een einde, maar HCC!compusers blijft onverminderd gebaseerd op het principe ‘voor en door computergebruikers’.

Walter Wijnhoven

Op initiatief van CompUsers en met instemming van het hoofdbestuur van HCC zal de verenigingsstatus om praktische redenen tot het verleden gaan behoren. Wat niet verandert, is dat iedereen die lid is (of wordt) van HCC ook lid kan worden van CompUsers, dat hulp en ondersteuning biedt aan gebruikers van computers in de thuissituatie. De meeste aandacht gaat uit naar programmatuur voor toepassingen en besturingssystemen. Maar ook communicatie, netwerken en veiligheid komen aan bod.

Compufair 2017 2
Computergebruikers treffen elkaar op de CompUfair

DIGITALE VAARDIGHEID 
Isja Nederbragt, voorzitter a.i., is een ‘CompUser’ van het eerste uur. Ze vertelt: “De computer werd rond 2000 een middel tot communicatie en was al een geavanceerde typemachine. Reden genoeg om digitaal vaardiger te worden. Kort daarna kwamen de eerste goede digitale fototoestellen, mijn hobby, en ontstond de wens vaardig te worden in digitale fotografie en alles wat daarbij komt kijken. CompUsers bood die kans, onder meer door lezingen over fotobewerking en het opensource-programma GIMP via het Platform DigiFoto. Maar ook van de kennis van de vele deelnemers aan de andere platforms heb ik geprofiteerd.” 

PLATFORMS 
Een platform verenigt een groep leden met gemeenschappelijke interesse in een onderwerp of thema met betrekking tot het gebruik van computers. De deelnemers verdiepen hun kennis en wisselen deze onderling uit. Er zijn platforms gericht op specifieke toepassingen en platforms gericht op besturingssystemen. Zo is het Platform Muziek de plek voor hobbyisten die muziek componeren, beluisteren en creatief met de computer bewerken. Voor iedereen die interesse heeft in een eigen plekje op het World Wide Web, is er het Platform WebOntwerp. Het Platform DigiVideo is een van de grootste platforms en ondersteunt gebruikers van software op het gebied van videobewerking. Denk hierbij onder meer aan Cyberlink PowerDirector, Magix, Windows Moviemaker, Pinnacle Studio en Lightworks. 

Excursie Platform DigiFoto 2
Samen op foto-excursie

PLATFORM DIGIFOTO 
Het Platform DigiFoto houdt zich bezig met alles rondom digitale fotobewerking. Isja kwam rond 2004 al in aanraking met dit platform, dat toen al een aantal jaren actief was. “Veel mensen wilden leren omgaan met digitale camera’s en programma’s voor fotobewerking”, vertelt Isja. “Dat kreeg veel aandacht in de vorm van demo’s en uitleg, lezingen, workshops, en artikelen in het verenigingsblad, de SoftwareBus. We organiseerden gezellige foto-excursies, waarin ook veel informatie werd uitgewisseld over de techniek. De laatste jaren besteden we steeds meer aandacht aan het fotograferen met de smartphone. En nu de meeste mensen de techniek onder de knie hebben, neemt de belangstelling voor de kwaliteit van foto en beeld weer toe. Het platform bestrijkt de complete workflow van opname tot eindproduct.” 

PLATFORMS OVER BESTURINGSSYSTEMEN 
CompUsers heeft de ontwikkeling van DOS naar Windows vanaf het prille begin intensief gevolgd. Er is dan ook een enorme expertise in al deze besturingssystemen aanwezig. Idealiter wordt aan alle besturingssystemen aandacht gegeven, bijvoorbeeld ook aan eComStation (het vroegere OS/2) en (MS-)DOS. Het Platform Windows ondersteunt leden die gebruikmaken van Microsoft Windows-besturingssystemen. Maar het is niet alles Windows wat de computer bestuurt. Een prima en vrij alternatief is het opensource-programma Linux. Google, Facebook en Wikipedia draaien grotendeels op Linux, zodat vrijwel iedereen dit indirect al gebruikt. Maar ook op smartphones en tablets is Linux prominent aanwezig, zo is Google’s Android op Linux gebaseerd. Deelnemers aan het Platform Linux en het Platform Android komen hier alles over te weten.

  

Schrijf een review

  
 

Voor abonnees van de SoftwareBus zijn reviews (recensies) van software Voor abonnees van de SoftwareBus zijn reviews (recensies) van software beschikbaar. Hierin wordt de (gratis) software uitgeprobeerd en/of getest. Kwaliteit gaat vóór kwantiteit. Soms kan zo’n review aanleiding geven voor een uitgebreider artikel in de SoftwareBus. De opbouw van de verzameling reviews kost tijd, vandaar dat wij een beroep doen op onze leden en abonnees om reviewer te worden. Hieraan is als blijk van waardering een bescheiden vrijwilligersvergoeding gekoppeld. De lijst met software waarvan we graag reviews willen hebben (al mag daarvan ook worden afgeweken) en de handleiding voor reviewers kun je aanvragen bij secretaris@compusers.nl.

 

SOFTWAREBUS 
softwarebus 2Er is ook een ‘papieren’ platform. De Software-Bus is het officiële tijdschrift van de Vereniging CompUsers en verschijnt zesmaal per jaar, zowel op papier als online. Een abonnement staat los van het lidmaatschap van CompUsers en is ook beschikbaar voor HCC-leden en niet-leden. Het blad biedt artikelen voor zowel beginners als gevorderden. Wie meer wil weten over zijn computer of het besturingssysteem, heeft veel aan de Software-Bus en alles in begrijpelijke taal! De basisprijs voor een jaarabonnement is € 24,50. HCC-leden krijgen € 9,- korting. Veel leden van CompUsers schrijven ook over hun hobby in het blad, dit staat ook open voor andere HCC-leden en niet-leden. “Via het geven van lezingen kwam ik zelf als auteur terecht bij de SoftwareBus”, vertelt Isja, “en ik schreef al vele artikelen over onder meer GIMP en fotografie. Op verzoek van CompUsers zal de exploitatie van de SoftwareBus binnenkort overgaan naar HCC. Het blad zelf gaat uiteraard op de vertrouwde voet verder.” 

GRATIS E-MAILACCOUNT 
CUmail.nl is de mailserver van CompUsers. Leden van CompUsers en abonnees van de SoftwareBus kunnen er met een eigen e-mailaccount gratis gebruik van maken. 
Daarnaast kunnen abonnees van de Software-Bus gratis de beschikking krijgen over een eigen subdomein onder cumail.nl waarin ze zelf maximaal tien e-mailaccounts kunnen aan maken. Isja: “Ook niet-abonnees kunnen een eigen subdomein krijgen voor slechts € 10,- per jaar. Het bestuur van CompUsers maakt zoveel mogelijk gebruik van CUmailaccounts. Voordeel is dat er automatisch en zeer regelmatig back-ups worden gemaakt en dat de informatie beschikbaar is, mocht een bestuurslid niet beschikbaar zijn.”

BESTUUR 
Om de vereniging als interessegroep onder de paraplu van HCC te kunnen voortzetten, blijft een dagelijks bestuur nodig. De huidige samenstelling is: Isja Nederbragt, voorzitter a.i. en secretaris a.i.; Ton Valkenburgh, bestuurslid; Henny Vink-Koopman, penningmeester; Jos van den Berge, bestuurslid. 
Er zijn vacatures voor de functie van voorzitter en secretaris maar ook ‘gewone’ bestuursleden zijn welkom. Eventuele kandidaten kunnen benoemd worden in de ALV van april 2022. “Zij kunnen ‘meelopen’ met het huidige bestuur om kennis te maken”, licht Isja toe. “Jos en ik treden af als bestuurslid op het moment dat de vereniging CompUsers verdergaat als Interessegroep, uiterlijk 31 december 2021. Ton zal nog een jaar actief blijven, vooral om een nieuw bestuur in te werken.” Interesse in een bestuursfunctie? Mail dan naar secretaris@compusers.nl.

  

Systeembeheerders gevraagd

  
 

 

CompUsers heeft drie servers: voor de website, voor e-mail en CompUsers heeft drie servers: voor de website, voor e-mail en nieuwsbrieven en voor video en ftp. Alle drie worden gehost bij het Duitse bedrijf Server4you in het ‘DataDock’ datacentrum in Straatsburg, naar verluidt het groenste servercentrum van Europa. Isja: “Onze servers worden door slechts één persoon beheerd. Er is zoveel werk dat we nog een tweede en eventueel een derde systeembeheerder kunnen gebruiken. Zij kunnen zo nodig een deel van het beheer voor hun rekening nemen en voor elkaar invallen. Het is een vrijwilligersfunctie, maar het helpt als belangstellenden kennis van en ervaring hebben met de Engelse taal, met Linux en met beveiligingsmethoden.” Belangstellenden kunnen mailen naar Hans Lunsing via beheer@compusers.nl. Geef daarbij aan over welke kennis en ervaring je beschikt.

 

VRIJWILLIGERS 
Niet alleen het bestuur maar de gehele kern van CompUsers wordt gevormd door vrijwilligers, het CompUsers-kader. De vele activiteiten van CompUsers kunnen niet doorgaan zonder hun gewaardeerde inzet. Isja: “Vrijwilligers zijn altijd hard nodig. Ook auteurs voor artikelen voor de SoftwareBus (info: softwarebus@compusers.nl). En de ActiviteitenCommissie kan tijdens de opbouw, afbouw of gewoon op de (Mega)CompUfairs extra handjes zeer waarderen. Ook al onze platforms en het webteam kunnen hulp gebruiken. Wil jij je zich ook inzetten voor CompUsers, aarzel dan niet en mail naar secretaris@compusers.nl.

BIJEENKOMSTEN 
Het hele jaar zijn er interessante en heel gezellige bijeenkomsten. “Elk platform kan eigen bijeenkomsten organiseren”, vertelt Isja. “Er zijn lezingen op de HCC!kennisdagen en tijdens de CompUfairs en webinars (lezingen) via internet. Een- tot tweemaal per jaar zijn er kaderdagen voor de kaderleden van CompUsers. Isja: “Er zijn natuurlijk HCC-leden die van meerdere Interessegroepen en van CompUsers lid zijn, waardoor er vanzelf kruisbestuiving ontstaat. Er zijn steeds meer contacten tussen CompUsers en andere groeperingen zoals tussen HCC!windows en ons Platform Windows. DigiFoto werkt deels samen met foto-enthousiasten van de HCC-regio Apeldoorn. Diverse Interessegroepen zijn aanwezig op de CompUfairs.

Kaderdag 2019 2
De Algemene Ledenvergadering wordt goed bezocht

COMPUFAIRS 
Drie keer per jaar wordt een CompUfair georganiseerd in het H.F. Witte Centrum in De Bilt waar ook alle platforms aanwezig zijn. Lezingen worden vaak op video opgenomen en daarna op de website gepubliceerd. De CompUfairs vormen voor veel leden ook een geliefde ontmoetingsplaats. De winterbijeenkomst staat in het teken van de verkoop van leden aan leden, de koopjesmarkt. Tijdens de voorjaarsbijeenkomst wordt tevens de jaarlijkse ALV gehouden, terwijl CompUsers tijdens de najaarsbijeenkomst gastvrijheid biedt aan andere groeperingen. Deze najaarsbijeenkomst staat dan ook bekend als MegaCompUfair. Isja: “We hopen op 25 september 2021 weer een CompUfair te kunnen organiseren. De voorbereidingen zijn in volle gang.” 

BLIJF OP DE HOOGTE! 
Ook in de tweede helft van dit jaar zit CompUsers vol plannen. Zo is het geven van webinars in 2021 opgestart waar een verder vervolg aan wordt gegeven. Meer over alle ontwikkelingen is te lezen in de periodieke nieuwsbrief die zo’n tien maal per jaar verschijnt, een gratis service voor leden en belangstellenden. Vergeet dus niet je hiervoor aan te melden. CompUsers heeft uiteraard ook een eigen website, het bestuur en de diverse platforms kunnen op compusers.nl hun informatie kwijt. Last but not least is CompUsers sinds 2013 actief op sociale media. Pak je tablet, klap je laptop open of zet je pc aan en volg CompUsers op Twitter via @CompUsers of op Facebook via facebook.com/hcc.compusers. Graag tot snel!