Grote bedrijven met verschillende vestigingen of datacenters zijn via verschillende netwerkinfrastructuren met elkaar te koppelen. In dit artikel lees je over een MPLS-netwerk dat gebruikmaakt van optimale routing om bijvoorbeeld data over een netwerk te versturen en over SIP Trunk om met elkaar te bellen.

Via verschillende netwerkinfrastructuren zijn grote bedrijven met verschillende vestigingen of datacenters met elkaar te koppelen. Bijvoorbeeld om data over een netwerk te versturen en daarbij gebruik te maken van optimale routing. Een voorbeeld daarvan is een MPLS netwerk. Daarnaast is het ook mogelijk om medewerkers van vestigingen onderling met elkaar te laten bellen via internet. Beide technieken komen hieronder aan bod.

MPLS netwerk
MPLS is een afkorting die staat voor Multiprotocol Label Switching en vormt een netwerktechniek om data te versturen. De datapakketten krijgen daarbij een label toegekend die gegevens over de bestemming bevat. Hierdoor is het vooraf al duidelijk via welke route de data aankomen bij de eindbestemming. Het is dan ook een ideale oplossing voor bedrijven die naar een netwerkoplossing op zoek zijn om vestigingen te koppelen. Een MPLS netwerk voorziet in een veilige oplossing en is bovendien ook schaalbaar. Het maakt daarbij niet uit of alle vestigingen zich in Nederland bevinden of in het buitenland. Een extra voordeel is dat de kosten te verlagen zijn en de netwerkbeveiliging te optimaliseren is. Bovendien wordt de beschikbaarheid ook nog eens vergroot. Er zijn binnen deze netwerkoplossingen verschillende varianten te onderscheiden. Daarom is er ook rekening te houden met de toepassing voor kleine netwerken, grote netwerken of een punt-tot-puntverbinding tussen datacenters.

SIP Trunk
Er zijn ook andere infrastructuren tussen grote vestigingen beschikbaar, zoals een telefoonnetwerk. SIP Trunk is een bekend voorbeeld, waarbij het telefonisch contact tot stand komt via een internetverbinding. Een SIP provider kan in een dergelijke verbinding voorzien, waarbij het onder meer mogelijk is om medewerkers in grote vestigingen onderling met elkaar zonder kosten te laten bellen. SIP is een protocol dat betrekking heeft en de afkorting staat daarbij dan ook voor Session Initiation Protocol. Ook hierbij gaat het om de verzending van kleine datapakketjes, waarbij videobellen onder meer tot de mogelijkheden behoort. Dat maakt het gemakkelijker om tussen grote vestigingen op afstand te vergaderen. SIP Trunk heeft betrekking op SIP-kanalen die als een nieuw soort telefoonlijn te beschouwen zijn en over een dataverbinding lopen. Het bellen via SIP is goedkoper en biedt bovendien meer mogelijkheden. Bijvoorbeeld als het gaat om de schaalbaarheid, want deze is eenvoudig aan te passen door de capaciteit te vergroten of te verlagen. Zo voorziet SIP ook in de mogelijkheid om naast het bellen met een vast IP-toestel ook te telefoneren via een laptop, mobiele telefoon of tablet.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Signet