Liefst twintig procent van de Nederlandse ouders heeft geen flauw idee wat hun kind allemaal uitspookt online en dat ligt vooral bij de ouders zelf. Zo blijkt dat ruim een derde van hen bij de opvoeding van hun kind onvoldoende aandacht besteedt aan de risico’s van het internet.

Uit onderzoek van VPNdiensten.nl onder 1.004 ouders met kinderen jonger dan achttien jaar blijkt dat 1 op de 5 van de Nederlandse ouders niet weet wat hun kind online uitvoert. De reden hiervoor ligt voornamelijk bij de ouders zelf. Zo blijkt uit het onderzoek, uitgevoerd door Panelinzicht, dat 38 procent bij opvoeding te weinig aandacht besteedt aan internet(veiligheid).

Vanaf 12 jaar
Vooral ouders met kinderen vanaf twaalf jaar (28 procent) weten niet wat hun zoon en/of dochter uitspookt online. Bij ouders met jongere kinderen bedraagt dit percentage slechts vijftien procent. “Kinderen hebben steeds vaker toegang tot het internet”, zegt Abel Baas van VPNdiensten.nl. “Vroeger stond er nog vaak een gezamenlijke computer in de woonkamer. Tegenwoordig kan bijna iedereen via zijn mobiel, tablet of spelcomputer het internet op. Wij zien dat jongeren online meestal een stuk handiger zijn dan hun ouders, wat verklaart waarom ouders langzamerhand de controle verliezen. Probeer toch het gesprek aan te gaan en maak duidelijke afspraken met je kind, want het internet is een gevaarlijke plek.”

Controle
Ondanks dat internet(veiligheid) onvoldoende aandacht krijgt in de opvoeding, geven vier op de tien Nederlandse ouders hun kind dagelijks een maximum aantal minuten ‘online tijd’. Dit geldt met name als de kinderen tussen de zes en elf jaar (zestig procent) oud zijn. Voor oudere kinderen (35 procent) is dit aanzienlijk minder aan de orde. Daadwerkelijk controleren wát hun kind doet op het internet, gaat voor een vijfde van de ouders te ver. Vooral ouders van pubers (24 procent) checken diens internetgedrag liever niet. Baas: “Ook zonder daadwerkelijk in de internetgeschiedenis van je kind te duiken, kun je achterhalen welke websites hij of zij graag bezoekt. Door alleen al interesse te tonen, ga je op een laagdrempelige manier de dialoog aan. Afhankelijk van wat je kind vertelt, kun je hem of haar wijzen op de bijkomende risico’s. Hierbij is het belangrijk dat je als ouder ook op de hoogte bent van de gevaren van het internet.” (artikel gaat verder onder de afbeelding)

Visual1 geenidee

Kennisgebrek
Of Nederlandse ouders hun kinderen goed kunnen waarschuwen voor digitale risico’s, valt nog te bezien. Maar liefst 31 procent van hen zegt namelijk onvoldoende kennis te hebben over de gevaren van het internet. Tegelijkertijd zien zij zichzelf niet als de enige partij die hun nageslacht digitaal wegwijs moet maken. Maar liefst tachtig procent van alle ondervraagden vindt namelijk dat scholen meer aandacht moeten besteden aan veilig internetten. Baas: “Het is opvallend dat zoveel ouders niet bekend zijn met alle gevaren van het internet. Als je jouw kind leert niet met vreemden te praten en goed uit te kijken bij het oversteken, kun je hem of haar ook lessen meegeven over verdachte links, nepaccounts en internetoplichting. Daarnaast sluit ik me aan bij dat basis- en middelbare scholen een actievere rol mogen innemen rondom internetgebruik. Zeker omdat thema’s als cyberpesten en fake news in een schoolomgeving meer aan de orde zijn dan thuis.”

Visual5 voorlichting