Twitter doet zijn best om een veilige en gezonde online omgeving voor iedereen te creëren. Zo ondernam Twitter actie tegen 4500 accounts vanwege schendingen van hun beleid en zijn regels tegen hatelijk gedrag aangepast.

Op Twitter is veel informatie te vinden omtrent de ontwikkelingen van de wereldwijde pandemie en Twitter deelt daarom de resultaten van de maatregelen die zij actief hebben genomen. Zo ondernam Twitter in maart 2020 actie tegen meer dan 4.500 accounts wegens schendingen van het Twitter-beleid. Daarnaast wordt er nu bij meer dan 1 op de 2 tweets ingegrepen met behulp van technologie, waar voorheen gerapporteerde tweets leidend waren. Ter vergelijking: in 2018 betrof dit nog 1 op de 5 tweets. Ook zijn de regels tegen hatelijk gedrag aangepast, om tweets te verbieden die mensen ontmenselijkt op basis van onder andere leeftijd, ziekte, ras en etniciteit. Dat en meer lees je in dit artikel.

Cijfers en (nieuwe) maatregelen uit 2020
De veiligheid van Twitter en de gezondheid van de openbare conversaties hebben de hoogste prioriteit bij Twitter. In het afgelopen jaar is er vooruitgang geboekt bij het wereldwijd aanpakken van beledigende inhoud op Twitter. De belangrijkste punten zijn:

• Meer dan 1 op de 2 Tweets waarvoor Twitter actie ondernam wegens misbruik wordt nu automatisch gedetecteerd met behulp van technologie in plaats van te vertrouwen op gerapporteerde tweets - in 2018 betrof dit 1 op de 5 tweets.
• Er was een toename van 105% te zien in het aantal accounts waarop Twitter actie heeft ondernomen (vergrendeld of opgeschort wegens het overtreden van de Twitter-regels).
• In maart 2020, toen de wereld werd geconfronteerd met de COVID-19-pandemie, wendden mensen zich tot Twitter om te bespreken wat er gebeurde en om de nieuwste volksgezondheid informatie te vinden. Twitter heeft een COVID-19-beleid voor misleidende informatie gelanceerd om de gezondheid van het openbare gesprek verder te beschermen. Tijdens deze rapportageperiode hebben Twitter-teams maatregelen genomen tegen 4.658 accounts wegens schendingen van het beleid. Na verdere investering in de technologie, hebben geautomatiseerde systemen van Twitter 4,5 miljoen accounts die over discussies over COVID-19 targeten met spam of manipulatief gedrag bestreden.
• In de context van een wereldwijde pandemie vormt verkeerde informatie over vaccins een belangrijke en groeiende uitdaging voor de volksgezondheid. Daarom heeft Twitter het COVID-19-beleid voor misleidende informatie uitgebreid en kan Twitter van mensen eisen dat ze Tweets verwijderen die schadelijke, valse of misleidende verhalen over COVID-19-vaccinaties naar voren brengen. Vanaf januari 2021 is Twitter begonnen met het labelen en een waarschuwing plaatsen op Tweets die ongefundeerde geruchten, betwiste claims of onvolledige of niet-contextuele informatie over vaccins naar voren brengen.
• Het aantal gevallen van geweld tegen vrouwen in 2020 is sterk toegenomen. Volgens de UNPF wordt verwacht dat elke drie maanden van de lockdown van COVID-19 nog eens 15 miljoen vrouwen rechtstreeks door geweld wordt getroffen. Terwijl de zogenaamde “schaduw pandemie” voortduurt, ondersteunt Twitter non-profitorganisaties over de hele wereld door middel van het verstrekken van “Ads for Good grants”. Op die manier hoopt Twitter mensen bewust te maken van de intense last die de pandemie als uitwerking heeft voor vrouwen. In samenwerking met UN Women en het VN-Mensenrechtenbureau heeft Twitter aangepaste emoji’s gelanceerd om het bewustzijn te verspreiden op de Internationale Dag voor de Uitbanning van Vrouwen Geweld op 25 november en De Dag van de Mensenrechten op 10 december. Twitter werkte ook samen met gezondheidsautoriteiten en non-profitorganisaties in 24 markten om de “ThereIsHelp-meldservice uit te breiden. Wanneer mensen op Twitter zoeken naar de termen die verband houden met gendergerelateerd geweld, ontvangen ze een melding met gegevens voor lokale hotlines en andere bronnen om hen aan te moedigen om hulp te zoeken.
• In augustus 2020 heeft Twitter nieuwe gespreksinstellingen gelanceerd - nu kan iedereen kiezen wie op zijn of haar tweets kan reageren met drie opties: 1) iedereen (standaardinstelling op Twitter), 2) alleen mensen die jij volgt of 3) alleen mensen die jij vermeldt.
• In september 2020, rond de Dag voor Zelfmoordpreventie, werkte Twitter samen met de International Association for Suicide Prevention om de # SuicidePrevention-bronnen te versterken met meer dan 20 NGO’s uit Azië-Pacific, de VS, Canada, Latijns-Amerika, Europa en Afrika. Zoals opgemerkt door de WHO, kunnen zelfmoordcijfers stijgen bij langdurige crises en merken experts dat de wereldwijde COVID-19-pandemie leed zal veroorzaken en veel mensen kwetsbaar zal maken voor psychische problemen en suïcidaal gedrag. Twitter werkt ook samen met lokale autoriteiten voor geestelijke gezondheidszorg en non-profitorganisaties in 30 markten om #ThereIsHelp aan te bieden: een meldservice die waardevolle informatie en bronnen over geestelijke gezondheid biedt via Twitter en e-mail.
• Wanneer iemand zoekt naar termen die verband houden met zelfmoord of zelfbeschadiging, is het bovenste zoekresultaat een melding die hen aanmoedigt om hulp te zoeken. Dit jaar heeft Twitter de prompts uitgebreid naar verschillende nieuwe markten in overleg met lokale partners in de geestelijke gezondheidszorg om ervoor te zorgen dat Twitter de nieuwste en meest nuttige bronnen deelt in hun #ThereIsHelp-prompts over de hele wereld.
• In 2020 heeft Twitter haar regels tegen hatelijk gedrag bijgewerkt, om taal te verbieden die mensen ontmenselijkt op basis van leeftijd, handicap, ziekte, ras, etniciteit, nationale afkomst, en om beledigende taal op te nemen ter bevordering van “conversietherapie” gericht op individuen en de gehele LGBTQ-gemeenschap.
• Twitter heeft haar beleid om het burger gesprek verder te beschermen uitgebreid: het doel van Twitter is om verdere bescherming te bieden tegen inhoud die de stemming zou kunnen onderdrukken en om de verspreiding van schadelijke en verkeerde informatie die de integriteit van een verkiezing of ander burger proces in gevaar zou kunnen brengen, te helpen stoppen. Als gevolg hiervan heeft Twitter haar inburgeringsbeleid in september uitgebreid en labelt of verwijdert nu: valse of misleidende informatie die bedoeld is om het vertrouwen van het publiek in een verkiezing of ander burger proces te ondermijnen, betwiste claims die het vertrouwen in het burger proces zelf zouden kunnen ondermijnen; en misleidende beweringen over de resultaten of uitkomsten van een burger proces die vragen kunnen oproepen of kunnen leiden tot verstoring van de resultaten van het proces.

In Europa is Twitter een partnerschap aangegaan met Maldita.es, een onafhankelijke en non-profit organisatie die zich richt op technieken voor het controleren van feiten. Er is een 1-wekelijkse Engelse cursus via @maldita_es op Twitter ontworpen om jongeren te leren hoe ze kritische denkers kunnen worden en verkeerde informatie leren identificeren. In Spanje kan de cursus gevolgd worden via @MalditaEduca en in Duitsland via @correctiv_org in samenwerking met Correctiv.