Om in deze tijd van gedwongen thuisblijven toch presentaties en bijeenkomsten te kunnen houden, heeft HCC de webpagina wij.hcc.nl geïntroduceerd.

HCC logo rondVan het Hoofdbestuur

Deze pagina is in feite een startportaal voor digitale HCC-presentaties, ook wel webinars genoemd.  HCC heeft daarbij gekozen voor Jitsi Meet, een veilige, gebruiksvriendelijke opensource-omgeving.

Instellingen
Webinars worden georganiseerd door de interessegroepen en regio’s op dezelfde manier als  je gewend bent bij normale bijeenkomsten. Ze worden aangekondigd via de eigen websites, in de HCC-agenda en in de nieuwsbrief.

scherm BL2Wil je deelnemen aan de digitale bijeenkomst, dan ga je eenvoudig op het aangekondigde moment naar wij.hcc.nl. Daar druk je op Start en vul je vervolgens de code van de groepering in. Je komt dan automatisch in het webinar terecht.

Voor die tijd is het wel zaak dat je computer of tablet hiervoor inricht. HCC heeft hiervoor een uitgebreide handleiding gemaakt, die je vindt op hcc.nl/vereniging/webinars. Hier lees je o.a. dat tablet-gebruikers eerst de Jitsi Meet-app moeten downloaden. Onderaan de handleiding vind je ook enkele Frequently Asked Questions, die regelmatig zullen worden bijgewerkt.
intro

Spelregels
Behalve de instellingen die eenmalig moeten worden gedaan, zijn er ook enkele spelregels die voor een webinar gelden. Zo moet de microfoonfunctie tijdens de bijeenkomst  worden uitgeschakeld, zodat alleen de presentator aan het woord is. Dit is belangrijk vanwege de kwaliteit van de netwerkverbinding, maar ook voor het ordelijk verloop van de digitale bijeenkomst. Vragen en opmerkingen tijdens de presentatie zijn mogelijk via de chatfunctie. De presentator krijgt die dan te zien op zijn scherm en kan daarop reageren.

Belangrijk om te onthouden is dat we allemaal nog aan het experimenteren zijn met deze nieuwe video-mogelijkheden. Het vraagt om gewenning en – nadat we de eerste reacties van presentatoren en deelnemers hebben ontvangen -  vast ook om aanpassingen. Maar de eerste stappen om elkaar als HCC-leden weer te ‘zien’, zijn in ieder geval gezet.

Jitsi