Wil je vanaf 1 juni een restaurant, café of andere (horeca)gelegenheid bezoeken, dan moet je een tijdrovend checkgesprek voeren. Het online-platform Checkgesprek.nl moet hiervoor een snel, simpel en veilig alternatief bieden.

Nu Nederland langzaam maar zeker weer opengaat, heeft dat wel een aantal consequenties als je een horeca- of andere openbare gelegenheid wilt bezoeken. Aan de deur moet er vooraf ‘even een checkgesprek’ gevoerd worden, maar irritatie kan op de loer liggen. Per persoon moet immers een checkgesprek worden gevoerd, met lange wachttijden tot gevolg. Ook voor ondernemers vergt dit veel tijd en het risico bestaat dat ze, zeker op langere termijn, niet alle bezoekers meer zullen ondervragen, denkt Valentijn Bras, mede-oprichter van checkgesprek.nl. “Steeds hetzelfde gesprek voeren is bovendien behoorlijk vervelend. De individuele gesprekjes helpen ook niet om de corona-besmettingsketen te traceren als iemand achteraf corona blijkt te hebben gehad.”

Groen licht
Iedere openbare gelegenheid (bijv. een kantoor, winkel, bioscoop, horecagelegenheid of andere plek) kan het belangrijke maar tijdrovende checkgesprek met zijn bezoekers per 1 juni ook digitaal voeren. De locaties kunnen zich vanaf vandaag aanmelden bij Checkgesprek.nl en daar locatiespecifieke posters met een grote QR-code downloaden of bestellen, die zij bij de in- en uitgang van hun pand kunnen plaatsen. Bezoekers checken in door de QR-code op de poster te scannen, voordat ze naar binnen gaan. Dat scannen kan met de smartphonecamera of met de (nog te verschijnen) gratis app van checkgesprek.nl. Ze komen daarna direct terecht in een eenvoudig checkgesprek met een chatbot, waarin binnen een minuut wordt vastgesteld of ze een corona-risicogeval zijn.
Bezoekers die voldoen aan de eisen, krijgen een groen scherm met een specifieke stempel van de locatie en de datum en tijd. Het personeel checkt kort het scherm en laat ‘veilige’ bezoekers binnen. Net als in het openbaar vervoer checken de bezoekers zich bij het verlaten van de locatie ook weer uit.

Contactonderzoek indien gewenst
Het platform registreert de tijden van de locatiebezoeken en, als de bezoeker dat wenst, een of meer van zijn contactgegevens. Mogelijk besmette personen kunnen zo later gemakkelijk en snel bereikt worden door bijvoorbeeld de GGD in het geval van een nieuwe uitbraak.
Checkgesprek.nl heeft als doel om bezoekers en locaties tijdelijk aan elkaar te koppelen, en zo de verspreiding van corona tegen te gaan. Indien zou blijken dat het virus in de komende tijd weer opleeft maakt het platform snel en effectief contactonderzoek mogelijk. De privacy van de gebruiker wordt volledig gerespecteerd: bezoekers kunnen het platform ook volledig anoniem gebruiken.

Technologie tegen corona
Bras ziet dat de juiste inzet van technologie een belangrijk instrument kan zijn tegen de verspreiding van het virus. “De potentie van het online checkgesprek is enorm, juist ook omdat het een probaat middel kan zijn tegen een nieuwe opleving van het virus. We zouden daarom graag samen optrekken met de Nederlandse overheid om ervoor te zorgen dat een kritieke massa van Nederlanders deelneemt aan het initiatief. De aangewezen diensten zouden dan wel eerst de strenge privacy-spelregels van checkgesprek.nl moeten onderschrijven.”

Bescherming tegen corona met behoud van privacy
De check in en eventueel gedeelde persoonsgegevens (deelname kan ook volledig anoniem) worden versleuteld opgeslagen op een server in Nederland. Ondernemingen die gebruik maken van dit platform, krijgen dus geen toegang tot de data. Corona heeft een incubatietijd van maximaal zo’n 25 dagen en daarom worden alle gegevens na 30 dagen weer uit de database verwijderd. Als blijkt dat een besmet persoon bij een aangesloten locatie is geweest, worden alleen de beschikbare contactgegevens opgeroepen van bezoekers die op dat exacte tijdstip op die specifieke plek zijn geweest. Bras: “Alleen in dit geval zullen we - onder voorwaarden - hun contactgegevens delen met door de overheid aangewezen partijen die expliciet belast zijn met het opsporen en bestrijden van het COVID-19 virus, zodat zij hen kunnen waarschuwen. Zo wordt Nederland beter beschermd tegen corona, terwijl de privacy van burgers optimaal gewaarborgd blijft.”

Checkgesprek.nl is vanaf nu online beschikbaar. Ondernemers kunnen zich op de website alvast aanmelden om vanaf de heropening op 1 juni meteen gebruik te kunnen maken van dit platform. Bezoekers kunnen de QR-code dan scannen met de camera van hun smartphone. Daarnaast wordt gewerkt aan een gratis app voor de Google Play Store en Apple App Store.1