Kun je straks legaal gokken op je pc in Nederland? Het is een vraag die veel mensen zich stellen.

In verschillende Europese landen waaronder België, Denemarken en Zweden is het tegenwoordig reeds mogelijk voor inwoners om legaal online te gokken. In Nederland is dat nog niet het geval. Daar komt echter vanaf 2020 verandering in. De Eerste Kamer heeft namelijk ingestemd met het opstellen van een 'Wet Kansspelen op Afstand'. De beslissing kwam er nadat de Tweede Kamer in het jaar 2016 reeds haar goedkeuring had gegeven. Dit is een belangrijke beslissing, want het opstellen van de wetgeving zorgt ervoor dat online gokken in Nederland legaal wordt, natuurlijk zijn er strenge eisen verbonden zijn. Uiteindelijk is het namelijk vooral van belang dat Nederlanders op een veilige manier online kunnen gokken.

Reeks van verplichtingen voor aanbieders van kansspelen
De 'Wet Kansspelen op Afstand' brengt vooral een waslijst aan eisen met zich mee waar aanbieders van kansspelen zich aan zullen moeten houden. Enkele van die eisen zijn:

1. Spelers dienen zelfstandig een profiel aan te maken bij een online casino;
2. Spelers dienen duidelijk aan te geven hoeveel geld ze willen vergokken;
3. Aanbieders zijn verplicht om spelers te waarschuwen wanneer ze teveel gokken;
4. Aanbieders moeten zich aansluiten bij het 'Centraal Register Uitsluiting Kansspelen';

In het bijzonder de aansluiting op het 'Centraal Register Uitsluiting Kansspelen' dient er voor te zorgen dat probleemspelers uitgesloten kunnen worden voor deelname aan online kansspelen. Bovendien is het zo dat aanbieders er op toe moeten zien dat jongeren niet worden verleid om te beginnen met gokken. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan voor aanbieders van kansspelen om reclame te maken welke zich specifiek richt op jongeren.

Wetgeving moet veilig online gokken mogelijk maken
Ondanks het feit dat het op moment van schrijven dus nog niet legaal is om in Nederland online te gokken, gebeurt het toch. Heel wat Nederlanders die online hun geluk willen beproeven, doen dit echter bij een partij die allesbehalve betrouwbaar is. Dit uiteraard met alle potentiële risico's van dien. Door online gokken (eindelijk) te reguleren, wil de Nederlandse overheid daar nu verandering in brengen. Online gokken moet op die manier niet alleen veiliger, maar ook eerlijker worden voor elke Nederlander. De vergunningen die aangevraagd dienen te worden voor het kunnen aanbieden van online kansspelen, zullen worden verstrekt door de Kansspelautoriteit. Deze zal ook toezicht gaan houden op de online kansspelen.
De Kansspelautoriteit zal ook de toestemming krijgen om op te treden wanneer er een illegale aanbieder van kansspelen opduikt. Een maatregel die ze dan kan hanteren, is het sommeren van een betaaldienst om haar diensten te stoppen ten opzichte van de illegale website. Ook partijen die reclame maken voor een illegale dienst, kunnen van de Kansspelcommissie een dwangsom of boete opgelegd krijgen. Op deze manier wil men er voor zorgen dat er efficiënt en vooral ook op korte termijn kan worden opgetreden tegen illegale aanbieders.

Scheiding tussen games en kansspelen
Rest uiteraard nog de vraag hoe de wetgeving er precies uit zal komen te zien. Zo zijn er op moment van schrijven toch nog een aantal onduidelijkheden van kracht. Wel is reeds duidelijk dat er een strikte scheiding komt tussen enerzijds games en anderzijds de klassieke kansspelen. In 2018 werd er bijvoorbeeld nog door de Kansspelautoriteit bepaald dat games die beschikken over verhandelbare lootboxes in strijd zijn met de wetgeving. De scheiding waar op moment van schrijven reeds sprake van is tussen games en kansspelen lijkt zich dan ook door te gaan zetten in de nieuwe wetgeving die binnenkort van kracht wordt.

Wat verandert er voor sociaal, online gokken?
Tegenwoordig is het op het internet al mogelijk om op verschillende manieren een gokje te wagen. In eerste instantie kun je er natuurlijk voor kiezen om je aan te melden bij een online casino, maar er is meer zoals online loterijen die er bestaan? Een andere optie die door de jaren heen aan sneltempo populairder is geworden, heeft betrekking tot sociaal gokken. In dit geval wordt er gekeken naar een social media-website als Facebook. In eerste instantie leek dit nog vrij onschuldig, maar inmiddels is sociaal gokken sterk uitgebreid en gaan er behoorlijke bedragen in rond. Op welke manier de nieuwe wetgeving in Nederland hier op in gaat spelen, blijft een beetje koffiedik kijken.

Videogames met echt geld
In het jaar 2012 verschenen op Facebook de eerste videogames die het mogelijk maakten om te spelen met echt geld. Het ging hierbij onder meer om de app 'Bingo Friendzy'. Deze verscheen in eerste instantie uitsluitend in het Verenigd Koninkrijk en was uitsluitend beschikbaar voor gebruikers die ten minste 18 jaar oud waren. Het was het eerste spel waarin het mogelijk was om niet met virtuele credits, maar wel met echt geld te betalen en ook geld te winnen. Facebook noemde het toen "een logische stap". Verschillende partijen gaven in de aansleep na de lancering van 'Bingo Friendzy' aan dat ze ook interesse hadden om dergelijke gokspelen aan te gaan bieden. Onder meer 'Zynga', de grootste gamepartner van Facebook sprong op de kar.
Ondanks het feit dat er een duidelijke scheiding lijkt te blijven tussen videogames en kansspelen in de nieuwe wetgeving, zal ook sociaal gokken terug onder een vergrootglas worden geplaatst. In welke mate dergelijke games in Nederland zullen worden toegestaan en of ook Facebook een vergunning zal moeten aanvragen bij de Kansspelautoriteit, is nog maar zeer de vraag. De nabije toekomst zal op dit vlak voor de nodige duidelijkheid moeten zorgen.

Wanneer wordt online gokken legaal in Nederland?
De nieuwe 'WoK'-wetgeving werd op 7 juli 2016 reeds aangenomen door de Tweede Kamer. Ondanks het feit dat werd verwacht dat ook de Eerste Kamer snel zou volgen, gingen er daar uiteindelijk toch nog een paar jaar over. Op 12 februari 2019 werd het wetsontwerp dan eindelijk ook aangenomen door de Eerste Kamer. Dit zorgt er voor dat er vanaf het jaar 2020 vergunningen kunnen worden verstrekt aan partijen voor het aanbieden van online kansspelen in Nederland. Het lijkt reeds vast te staan dat het bekende 'Holland Casino' wellicht één van de eerste Nederlandse partijen zal zijn welke een dergelijke vergunning zal aanvragen. Wanneer dat precies het geval zal zijn, is vooralsnog niet bekend.