Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) start een onderzoek naar eventueel machtsmisbruik van Apple met de App Store.

Tijdens een marktstudie naar appstores kreeg de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt concrete signalen van een aantal appaanbieders over eventueel machtsmisbruik van Apple met de App Store. Die markstudie is vandaag gepubliceerd en waarover je hier meer leest. Henk Don, bestuurslid ACM: "Appaanbieders zijn in grote mate afhankelijk van Apple en Google voor het aanbieden van apps aan gebruikers. In de marktstudie kreeg de ACM signalen van partijen die erop lijken te wijzen dat Apple misbruik maakt van zijn positie in de App Store. De ACM ziet daarom reden voor een vervolgonderzoek op basis van de mededingingsregels."
De ACM focust zich dus in het vervolgonderzoek vooral op Apple om onder meer erachter te komen of Apple zijn eigen apps bevooroordeelt of heeft bevooroordeeld. De ACM verwacht zelf dat Apple en ook Google eerlijk en transparant gedrag vertonen met hun appstores: "Bedrijven die apps aanbieden, zijn afhankelijk van de appstores van Apple en Google voor het aanbieden van hun app aan gebruikers".

Geen eerlijke kans
Appaanbieders geven aan niet altijd een eerlijke kans te hebben ten opzichte van eigen apps van Apple dan wel apps die Google al op de telefoon heeft laten installeren. Zo zijn aanbieders van digitale producten en diensten verplicht om bij aankopen in de app gebruik te maken van het betaalsysteem van Apple en Google en moeten ze het eerste jaar 30% commissie betalen. Ook kunnen zij niet altijd gebruik maken van alle faciliteiten van een iPhone. Ten slotte geven zij aan problemen te hebben met de communicatie met Apple en Google over de toepassing van de voorwaarden. De genoemde problemen zijn, samen met de signalen van appaanbieders, reden voor de ACM om een onderzoek naar het gedrag van Apple te starten.

Appaanbieders kunnen zich melden
De ACM roept appaanbieders op om zich te melden als ze problemen ervaren in de App Store van Apple, maar ook als dat het geval is in de Play Store van Google. Die informatie gebruikt de ACM in het onderzoek. Het onderzoek richt zich in ieder geval op Nederlandse apps voor nieuwsmedia die hun apps aanbieden via de App Store van Apple. Daarover kreeg de ACM meerdere signalen. Dat betekent overigens niet dat al is geconcludeerd dat daadwerkelijk sprake is van een overtreding. Of dat zo is wil ACM de komende tijd onderzoeken. Het onderzoek kan er dus ook toe leiden dat er geen overtreding wordt vastgesteld.
Partijen die informatie hebben die relevant is voor het onderzoek kunnen zich bij de ACM melden. Dat kan ook anoniem.