Microsoft heeft aangekondigd dat een foutieve Windows 10 update automatisch ongedaan wordt gemaakt als de computer niet meer opgestart kan worden.

Een systeemupdate van Windows 10 verloopt niet altijd vlekkeloos. Vorig jaar werd er zelfs tijdelijk een update teruggetrokken. Microsoft maakte mede daarom onlangs bekend dat een foutieve systeemupdate van Windows 10 automatisch ongedaan kan worden gemaakt. Dat geldt overigens alleen als de computer niet meer opstart of het herstellen niet meer mogelijk is. Als gebruiker krijg je deze (Engelse) melding als een systeemupdate ongedaan is gemaakt: "We removed some recently installed updates to recover your device from a startup failure." De Nederlandse melding zal zo ongeveer klinken: We hebben een aantal recent geïnstalleerde updates verwijderd om ervoor te zorgen dat je apparaat herstelt van opstartproblemen. Vervolgens wordt de teruggetrokken update ook 30 dagen door jouw computer geweigerd om er natuurlijk voor te zorgen dat hij niet opnieuw wordt geïnstalleerd.

Windows10 rgb Blue D 002