Door nieuwe Europese auteursrechtenwetgeving moeten techplatforms als Facebook en YouTube afspraken gaan maken met makers van content, anders volgt er een boete. Dit geldt voor video's, muziek, tekst en beeld. Komt er een uploadfilter?

Het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over de Europese auteursrechtenwetgeving. Hoewel er nog geen definitieve tekstversie van artikel 13 (uploadfilter) is, kunnen de gevolgen verstrekkend zijn. Verandert het internet straks?

Artikel 13: uploadfilter
Momenteel kan content die door gebruikers op internet wordt geplaatst en inbreuk maakt op het auteursrecht, alleen achteraf worden verwijderd. Degene van wie de content is (de rechthebbende), krijgt ook geen vergoeding. Dit wil de EU gaan veranderen in artikel 13: techplatforms als YouTube moeten afspraken gaan maken met de makers van wie de content online wordt geplaatst en die auteursrechtelijk beschermd is. Zijn er geen afspraken en/of betalingen, dan mag die content niet online. Overigens zijn er wel uitzonderingen waarbij er geen geld aan auteursrechthebbenden betaald hoeft te worden, zoals memes waarbij het gaat om een parodie of citaat. Deze Europese auteursrechtenwetgeving geldt overigens voor grote bedrijven, maar niet voor partijen met minder dan € 10 miljoen omzet per jaar, nog geen drie jaar oud zijn en gemiddeld minder dan vijf miljoen maandelijkse bezoekers hebben.
De verantwoordelijkheid voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermde content komt dus bij de platforms te liggen. Dat kan al lastig zijn als er meerdere partijen aan een video hebben meegewerkt en waarbij er meerdere auteursrechthebbenden zijn, die wellicht niet altijd bekend zijn. Volgens Susan Wojcicki van YouTube kan dat betekenen dat zulke video's wellicht worden geblokkeerd om aansprakelijkheid te voorkomen, een zogeheten uploadfilter. Voor YouTube lijkt het overigens bijna niet te doen om voor alle video's (elke minuut wordt er 400 uur aan video geüpload) afspraken te maken of te controleren. Om rechtszaken en/of claims te voorkomen, zal het wellicht maatregelen nemen waarover het nu in beraad is.

Wat verandert er?
Door de vergoedingen voor content zijn uitgevers en de entertainmentindustrie gebaat bij deze veranderende wetgeving, maar wat zijn nu de gevolgen voor de consument die gebruikmaakt van internet? Verandert er wat aan de content die hij dagelijks tegenkomt op internet, zoals video, muziek, beeld en tekst en dan niet alleen op Youtube, maar ook op platforms als Instagram en Facebook? Dat is moeilijk te zeggen, omdat de definitieve versie van de wet nog kan worden aangepast. Sowieso staat er in de drie pagina's artikel 13 hier en daar tekst die vrij interpreteerbaar is. Platforms moeten bijvoorbeeld hun 'uiterste best', maar ja wat is je uiterste best...
Bovendien is de tekst dus lang en ook best lastig als die moet gaan gelden voor alle (27) EU-landen. Het kan echter wel zo zijn dat er content geblokkeerd gaat worden. Meer zal duidelijk worden als het Europees Parlement (tussen 25 en 28 maart of tussen 15 en 18 april) en de Raad van Europa erover gaan stemmen.

Artikel 11: linktaks
Verder werd er nog gesproken over artikel 11, door sommigen ook wel aangeduid als de 'linktaks'. Hierin staat dat er een licentie vereist is voor het overnemen van teksten (bijvoorbeeld nieuwsberichten) van uitgevers, tenzij het om enkele woorden of erg korte snippets gaat. Ook hier is nog veel onduidelijkheid, want wat is nu erg kort? Wel zijn elke site (die geld verdient) zich hieraan moeten houden. Wordt vervolgd dus...