Ouders worstelen met het beschermen van hun kinderen online, maar maken zich ook zorgen vanwege hun eigen slechte voorbeeld. Lees hier 8 praktische tips voor apparaatbeheer en schermtijd.

Ouders voelen zich schuldig: ze spenderen te veel tijd online voor de neus van hun kinderen. Volgens recent onderzoek van Norton by Symantec schromen kinderen niet om hun ouders hierop te wijzen. Uit het onderzoek blijkt dat bijna zeven op de tien ouders (66%) in Nederland toegeeft zich zorgen te maken het slechte voorbeeld te geven door te veel tijd online door te brengen. Bijna drie op de tien ouders geeft toe door hun eigen kinderen op de hoogte gebracht te zijn van hun gedrag (29%). Dit benadrukt de wijze waarop gezinnen vandaag de dag worstelen met het handhaven van gezonde schermtijdroutines in een wereld die steeds meer online is.

Meer digitaal dan buiten spelen

Onder bijna 7.000 ouders in Europa en het Midden-Oosten (EMEA) met kinderen tussen de vijf en zestien jaar oud, onderzoekt Norton's "My First Device Report" de uitdagingen waarmee de eerste generatie "digital-first" ouders geconfronteerd worden. In tegenstelling tot deze ouders hebben de kinderen nooit een wereld zonder smartphones en tablets gekend. Daarom manoeuvreren de ouders van nu zich in onbekend gebied, waarbij ze zichzelf de vraag stellen op welke leeftijd hun kinderen moeten worden blootgesteld aan schermtijd en of ze een "eigen" apparaat moeten bezitten. Ondertussen worden ze zich ook steeds meer bewust van hun eigen gewoonten en de mogelijke effecten hiervan op hun kinderen.

"Modern ouderschap is niet eenvoudig", zegt Robert den Drijver, Regional Director Benelux & Nordics bij Norton. "De uitdagingen om kinderen hun groentes te laten eten, op tijd naar bed te gaan en hun huiswerk te laten doen, is er nog steeds. Maar er is nu nog een extra laag waarbinnen ouders moeten navigeren: technologie. In tegenstelling tot hun kinderen zijn de meeste ouders niet opgegroeid met verbonden apparaten, zoals smartphones en tablets, waardoor ze worstelen met het maken en handhaven van schermtijdregels. Daarnaast wijst het onderzoek uit dat kinderen meer verlangen naar mobiele schermtijd dan naar snoep of andere zoetigheden. Kinderen spenderen meer tijd achter een scherm dan buiten, waarbij meer dan een kwart van de ouders zegt dat hun kind of kinderen zelfs meer tijd online doorbrengen dan de ouders. In de onderzochte landen besteden kinderen gemiddeld meer dan tweeënhalf uur van hun vrije tijd op mobiele apparaten. Dat is meer dan een half uur langer dan dat ze gemiddeld buiten spelen. In Nederland zijn de kinderen ook niet van de mobiele apparaten weg te krijgen. Zo besteden kinderen in Nederland per dag gemiddeld 2 uur en 34 minuten van hun vrije tijd op mobiele apparaten, waar zij ‘slechts’ 1 uur en 55 minuten buiten spelen.

Mobiel apparaat: zegen of vloek?

Ouders zijn in conflict over het gebruik van mobiele apparaten door hun kinderen. Meer dan de helft van de Nederlandse ouders gelooft namelijk dat mobiele technologie en mobiele apparaten kunnen helpen bij probleemoplossings- en leervaardigheden (54%), creativiteit (48%) en geluk (45%) van kinderen. Bijna driekwart van de ouders (71%) vindt dat kinderen die de baas zijn over hun eigen apparaten op die manier leren over verantwoordelijkheid. Maar er is niet alleen maar goed nieuws, want ouders maken zich flink zorgen over de mogelijke negatieve gevolgen van het gebruik van apparaten. Bijna de helft van de Nederlandse ouders (47%) zegt namelijk dat mobiele schermtijd van invloed is op de kwaliteit van de slaap van hun kind. In de onderzochte landen maken ouders zich over het algemeen ook zorgen over de schadelijke gevolgen van apparaten voor het energieniveau (42%), sociale vaardigheden (40%) en geestelijke gezondheid (37%).

Deze zorgen nemen alleen maar toe aangezien kinderen al op steeds jongere leeftijd hun eigen apparaten krijgen. Het onderzoek laat zien dat ouders toegeven aan de “zeurterreur” van hun kinderen; in de onderzochte landen krijgen kinderen gemiddeld op hun negende hun eerste apparaat, dit is gemiddeld een jaar jonger dan dat ouders vinden dat zij hier klaar voor zijn. In Nederland krijgen kinderen gemiddeld op hun tiende hun eerste apparaat. Hier houden de Nederlandse ouders wel voet bij stuk, aangezien zij over het algemeen vinden dat kinderen op hun tiende oud genoeg zijn voor hun eerste apparaat.

Eigen schuld

De meeste ouders proberen de regels rond schermtijd te handhaven, maar geven toe dat ze zelf hun grootste vijand kunnen zijn, omdat ze het gevoel hebben dat ze falen in het geven van het goede voorbeeld. De helft van de Nederlandse ouders (56%) zegt dat ze te veel tijd online doorbrengen en meer dan vier op de tien (42%) voelt zich schuldig over de hoeveelheid tijd die ze online spenderen. Meer dan een derde (38%) geeft aan zich zorgen te maken niet het goede voorbeeld te geven. Bijna een derde van de Nederlandse ouders (29%) geeft toe dat hun eigen kinderen hen berispen, omdat ze te veel of op ongeschikte momenten online zijn.

"Ouders zien duidelijk het voordeel van mobiele apparaten voor hun kinderen, maar willen ook gezonde schermroutines toepassen omdat ze de nadelen zien die smartphones en tablets kunnen hebben op de slaap en geestelijke gezondheid," voegde den Drijver toe. "We moeten ons allemaal bewust zijn van de hoeveelheid tijd die we online doorbrengen en het probleem van de overmatige schermtijd aanpakken, waarbij ouders het goede voorbeeld moeten geven. We hebben geconstateerd dat 39% van de ouders in Nederland al ‘tech free’ tijd of dagen in huis hanteren waarin iedereen uit de buurt blijft van hun gadgets. Dit biedt een geweldige kans om onze afhankelijkheid van apparaten opnieuw te beoordelen".

Veranderende regels in digitale wereld
De digitale wereld zet hedendaagse ouders continu voor het blok; meer dan een derde van de Nederlandse ouders (35%) geeft aan grenzen te willen stellen aan het gebruik van aangesloten apparaten, maar niet te weten hoe ze dat moeten doen. Bijna de helft (44%) geeft daarbij aan meer advies en ondersteuning te willen ontvangen om hen te helpen hun kinderen online te beschermen. Eén op de tien ouders geeft aan helemaal geen regels te stellen voor het gebruik van apparaten. Eén van de redenen hiervoor is dat hun kinderen zo technisch onderlegd zijn dat ze de regels kunnen omzeilen (35%). Dit is opvallend aangezien meer dan de helft van de Nederlandse ouders (56%) aangeeft dat hun kinderen zonder ouderlijke supervisie online mogen gaan op hun kamer. Het rapport onthulde ook dat de striktheid over apparaten toeneemt onder jongere ouders in Nederland (48%) en ouders van jongere kinderen (5-10 jaar). Deze ouders zijn vaker geneigd om te zeggen dat ze streng zijn in vergelijking met relatief oudere ouders en mensen met oudere kinderen (11-16 jaar).

Handige tips

Het My First Device Report laat zien dat ouders snakken naar begeleiding bij het handhaven van gezonde schermroutines. Daarom heeft Norton enkele praktische tips opgesteld om ouders te helpen de apparaten beter te beheren:
1. Stel regels en richtlijnen op: denk hierbij aan het beperken van schermtijd, het soort content dat kinderen kunnen nuttigen en gepast online taalgebruik. Deze regels moeten variëren afhankelijk van de leeftijd, de volwassenheid en het begrip van de risico's waarmee kinderen online kunnen worden geconfronteerd.
2. Moedig je kinderen aan online te gaan in gedeelde ruimtes: het is belangrijk een balans te vinden tussen meekijken over de schouder en het kind niet het gevoel geven dat het zich moet verstoppen om online te gaan. Je zult je meer op je gemak voelen over wat ze uitvoeren en tegelijkertijd kunnen kinderen naar de ouders komen als zij in de war, bang of bezorgd zijn.
3. Ga een open gesprek aan met je kinderen over internetgebruik en ervaringen, inclusief cyberpesten. Voor handige informatie over een gesprek over digitale gevaren, raadpleeg dan Norton’s Cyber Safety voor Kinderen.
4. Leer je kinderen na te denken voordat ze klikken: of het nu gaat om online video-websites, het ontvangen van een onbekende link in een e-mail of surfen op het web, herinner kinderen eraan niet op links te klikken die hen naar gevaarlijke of ongepaste websites sturen. Het klikken op een onbekende link is een veelgebruikte manier om een virus te krijgen of persoonlijke of waardevolle informatie te stelen.
5. Wees alert op schadelijke content: van websites tot apps, spellen en online gemeenschappen, kinderen hebben toegang tot veel content die hen zowel positief als negatief kan beïnvloeden. Het gebruik van slimme software voor familiebeveiliging en ouderlijke controle kan helpen het gezin veilig online te laten zijn.
6. Bespreek de risico’s van het posten en delen van persoonlijke informatie, in het bijzonder het posten en delen van foto’s en video’s op sociale media.
7. Geef het goede voorbeeld: kinderen zijn vaak geneigd ouderlijk gedrag te imiteren, dus laat hen zien hoe het wel moet.
8. Gebruik sterke en betrouwbare beveiligingssoftware, zoals Norton Security, om kinderen en apparaten te beveiligen tegen kwaadaardige websites, virussen, phishing en andere online bedreigingen die ontworpen zijn om persoonlijke en financiële informatie te stelen.

 

Over het My First Device Report

Het Norton My First Device Research Report is een online enquête onder 6.986 ouders in de leeftijd van 18+ jaar, met kinderen in de leeftijd van 5-16 jaar in 10 markten, in opdracht van Norton door Symantec en geproduceerd door onderzoeksbureau Edelman Intelligence. De Europese steekproef weerspiegelt de input van 5.974 Europese ouders van 18+ jaar in Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje, Zweden, Polen en het Verenigd Koninkrijk. De steekproef uit het Midden-Oosten weerspiegelt de input van 1.012 ouders van 18+ jaar in de Verenigde Arabische Emiraten en de KSA. Deze 10 minuten durende enquête vond plaats in het veldwerk tussen 10 en 20 augustus 2018. De foutmarge voor de totale steekproef is +/- 0.5%.

Hoe we verbonden apparaat definiëren

In het kader van dit onderzoek hebben we gedurende het hele onderzoek gevraagd naar verbonden apparaten (“connected devices”) wanneer het gaat om smartphones of tablets die zijn aangesloten op het internet. Uitgesloten van deze specificatie zijn tablets of andere apparaten die speciaal voor jonge kinderen zijn ontworpen.