De Consumentenbond wil compensatie van tv-fabrikanten over het verdwijnen van apps op smart-tv's. Maar zijn ze niet aan het verkeerde adres?

Volgens de Consumentenbond kwamen de afgelopen jaren veel meldingen bij hun binnen over het verdwijnen van apps op smart-tv's. Daarom lanceerde de Consumentenbond in maart 2018 het meldpunt ‘Apps op smart-tv’s moeten blijven werken’. Veel klachten die op het meldpunt binnenkwamen, gaan over relatief nieuwe televisies van drie tot vijf jaar oud. Bijna de helft van de melders mist de NPO-app. In juni vorig jaar liet de NPO weten te stoppen met ondersteuning van smart-tv's van vóór 2014, waardoor de app op deze tv’s niet meer werkt. Verder klaagde 20% over het verdwijnen van de YouTube-app van hun tv. De meeste klachten gaan over Samsung-tv’s (63%), het bedrijf met verreweg het grootste marktaandeel voor smart-tv’s. Daarnaast komen er veel klachten binnen over Philips (21%), Sony (6%) en LG (5%).

Bewust een tv waarop ze apps kunnen gebruiken??
Bart Combée, directeur Consumentenbond, licht deze actie toe: ‘Bij apparaten die verbonden zijn met het internet is het essentieel dat de veiligheid en de functionaliteit voor een redelijke termijn gewaarborgd zijn. Consumenten kopen bewust een tv waarop ze apps kunnen gebruiken en betalen daar ook voor. Het kan toch niet zo zijn dat dan na 3 jaar het smart-tv-gedeelte van de tv niet meer naar behoren werkt. Wij zullen dit probleem aankaarten bij fabrikanten en aandringen op oplossingen.’ Consumenten die het probleem herkennen van apps die verdwijnen van hun smart-tv, kunnen hun klacht nog steeds plaatsen op het meldpunt.

Oplossingen volgens de Consumentenbond
De Consumentenbond verwacht een drietal acties van fabrikanten. Ten eerste maatregelen om apps en software op smart-tv’s werkend te houden gedurende de gebruiksduur, bijvoorbeeld door afspraken te maken met appmakers. Ten tweede de belofte dat belangrijke apps op smart-tv’s het tenminste 6 jaar blijven doen. In andere gevallen krijgen consumenten een alternatieve oplossing of compensatie. En ten slotte compensatie bieden aan consumenten die nu gedupeerd zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een gratis mediaspeler om apps te kunnen blijven gebruiken.

Reactie: flauwekul!?
De afgelopen jaren ligt de Consumentenbond voortdurend in de clinch met Samsung, al dan niet terecht. Over deze actie valt ook genoeg te zeggen. Allereerst het statement van Bart Combée: "Consumenten kopen bewust een tv waarop ze apps kunnen gebruiken..." Sorry, maar dat geloof ik niet. Consumenten kopen een smartphone vooral om mee te bellen en om apps te gebruiken, bijna iedereen koopt niet bewust een tv waarop ze apps kunnen gebruiken. Ze kijken naar redenen die wel belangrijk zijn bij de aanschaf van een smart-tv, zoals prijs, beeldkwaliteit en formaat. Er valt nog meer te lezen in het bericht op de site van de Consumentenbond: "De meeste klachten gaan over Samsung-tv’s (63%)..." Nee, nu wordt (in mijn ogen) er gesuggereerd dat het de schuld is van Samsung, maar moet de Consumentenbond juist niet de appbouwer en/of -aanbieder aanspreken over het feit dat hij de ondersteuning intrekt? Als de ondersteuning wordt ingetrokken, lijkt het mij vanzelfsprekend dat een tv-fabrikant de apps verwijdert of zelfs moet verwijderen. De meeste klachten gaan dus over verdwijnende apps als NPO, daar ligt het pijnpunt niet bij Samsung. Er wordt dus voorbijgegaan aan het feit dat (mede) door ontwikkelingen op softwaregebied appaanbieders oude apps niet meer aanbieden of ondersteunen.
Daarom snijden de door de Consumentenbond voorgestelde oplossingen ook niet veel hout. Fabrikanten moeten afspraken maken met appmakers, tja als die de stekker uit de ondersteuning trekken, kun je daar weinig aan doen en een appmaker gaat niet zo'n verplichting aan. Dat geldt ook voor de tweede oplossing: de belofte van fabrikant dat belangrijke apps het tenminste 6 jaar blijven doen. De appmaker trekt de stekker eruit en dan moet de tv-fabrikant compensatie bieden?

Het is goed dat de Consumentenbond actie onderneemt naar aanleiding van een aantal klachten (zijn er concrete aantallen?), maar kom dan wel met een beter verhaal...

Statement Samsung
Ook Samsung reageert op deze actie van de Consumentenbond: "De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. De hardware en software van de Smart TV’s van tegenwoordig bieden veel meer mogelijkheden. Verschillende appaanbieders maken gebruik van de grote technologische vooruitgang van Smart TV’s in de afgelopen jaren. Nieuwe apps zijn daardoor steeds gebruiksvriendelijker en bieden meer mogelijkheden. De geproduceerde hardware kan echter niet alle nieuwe softwareontwikkelingen bijhouden. Het gevolg is dat sommige appaanbieders de oude apps niet meer aanbieden of kunnen ondersteunen. Daarnaast besluiten sommige appaanbieders te stoppen met het aanbieden van hun app op Smart TV’s.
Wij hebben helaas geen invloed op welke apps appaanbieders beschikbaar stellen op de Samsung Smart TV. Dit zijn keuzes die appaanbieders maken. Wij kunnen daar geen verandering in brengen.