Voor de tweede keer heeft de Consumentenbond een rechtszaak verloren tegen Samsung rondom diens updatebeleid voor smartphones. Volgens de rechtbank in Den Haag toonde de Consumentenbond onvoldoende aan dat er daadwerkelijk veiligheidsrisico’s zijn en dat Samsung daar te weinig tegen doet.

Op 29 mei heeft de rechtbank van Den Haag uitspraak gedaan in de bodemprocedure die de Consumentenbond tegen Samsung heeft aangespannen over zijn updatebeleid. De Consumentenbond verwijt Samsung dat het onvoldoende ondersteuning biedt op het gebied van updates voor het besturingssysteem Android, met volgens de bond onveilige toestellen als gevolg. De organisatie vindt dat de toestellen tot ten minste twee jaar na verkoop aan een klant en tot vier jaar na introductie op de Nederlandse markt softwarematig moeten worden ondersteund. De rechtbank heeft Samsung in het gelijk gesteld. Volgens de rechtbank in Den Haag toonde de Consumentenbond onvoldoende aan dat er daadwerkelijk veiligheidsrisico’s zijn en dat Samsung daar te weinig tegen doet. De rechtbank verwierp tevens de eis voor updates in de toekomst, omdat die eis onvoldoende rekening zou houden met toekomstige ontwikkelingen. Ook vindt de rechtbank dat Samsung consumenten inmiddels voldoende informeert over zijn updatebeleid.

Onvoldoende duidelijk en overtuigend
Volgens de rechter heeft de Consumentenbond onvoldoende duidelijk gemaakt waar er daadwerkelijk sprake is van een veiligheidsrisico. Ook heeft de bond niet goed aangetoond waarom Samsung sneller zou moeten updaten en dat het bedrijf ten onrechte updates achterwege laat bij bepaalde toestellen. "De door de Consumentenbond overlegde stukken zijn weinig specifiek en bieden, gegeven de technische toelichting door Samsung, geen van alle concrete en overtuigende aanknopingspunten voor een andersluidend oordeel", schrijft de rechtbank.
De eis van de bond om tot vier jaar na introductie telefoons softwarematig te ondersteunen, is door de rechtbank ook weerlegd. De rechter zegt in de uitspraak dat het deels gaat om zaken die zich in de toekomst afspelen, namelijk updates van nog niet bedachte of aangekondigde producten, en daar kan geen uitspraak over worden gedaan.

Risico's
Daarnaast verweet de Consumentenbond Samsung klanten onvoldoende te informeren over de risico's van onveilige telefoons. Ook op dat vlak geeft de rechtbank Samsung gelijk: het bedrijf biedt op zijn site voldoende informatie aan, luidt het oordeel. Daarnaast vindt de rechtbank dat van consumenten mag worden verwacht dat die verschafte informatie op waarde kan schatten en zo nodig extra informatie kan opvragen.

Reactie van Samsung
“Wij zijn verheugd over deze uitspraak”, zegt Gert Jan ter Haar, hoofd technisch productmanagement van Samsung Nederland. “Het vonnis onderstreept dat onze aanpak werkt om smartphones veilig te houden, zoals onze klanten van ons gewend zijn. Uiteraard zullen wij ervoor zorgen dat ook in de toekomst onze smartphones veilig blijven.”
De aanpak van Samsung om smartphones veilig te houden, reikt verder dan het bieden van updates. Zo heeft Samsung zijn beveiligingsplatform KNOX in al haar smartphones ingebouwd en bevatten deze smartphones standaard een McAfee-virusscanner. Ook houdt het Samsung Security Team zich dagelijks bezig met het veiliger maken van Samsung-producten. Met haar internationale ‘Security Vulnerability Reward Program’ zorgt Samsung ervoor dat beveiligingsonderzoekers en anderen gestimuleerd worden nieuwe kwetsbaarheden te melden, zodat Samsung direct actie kan ondernemen.

Kort geding
In maart 2016 verloor de Consumentenbond in een kort geding over dit onderwerp ook van Samsung. De Amsterdamse rechter zei toen dat de zaak geen spoedeisend belang had en dat de financiële gevolgen voor Samsung, als het telefoons veel langer van updates moet voorzien, 'enorm' zijn. De Consumentenbond startte vervolgens de bodemprocedure, met de uitspraak van vandaag als gevolg. Of de Consumentenbond tegen de nieuwe uitspraak in beroep gaat, is nog niet bekend. Een woordvoerder van de bond zegt dat ze eerst het vonnis gaan bestuderen.