De combinatie Ctrl + z is nauwelijks bekend.

Thibaud Taudin Chabot

Ctrl ZVeel mensen kennen de toetscombinaties Ctrl + c (= kopiëren), Ctrl + x (= knippen) en Ctrl + v (= plakken). Maar de combinatie Ctrl + z is nauwelijks bekend. Toch is juist deze combinatie erg handig voor mensen die soms onzeker zijn als ze iets veranderen.

Deze combinatie doet gewoon een stapje terug voor je. Als je dus iets doet en dat geeft een onverwacht en ongewenst resultaat, gewoon Ctrl + z intoetsen en je bent weer een stap terug. De tegenhanger is Ctrl + y. Als je Ctrl + z ten onrechte gebruikte, dan maakt Ctrl + y die handeling weer ongedaan.

Het handige is dat deze toetscombinaties in heel erg veel Windows-applicaties werken.

.