De prestaties van PLA’s (voluit: Power Line Adapters) zijn afhankelijk van het stroomnet, met name de indeling in groepen hiervan. Deze tip beschrijft een inventarisatie aan de hand van een voorbeeld-huisinstallatie.

Boris B.

Er zijn fasekoppeling-modules in de handel om een brug tussen fases of groepen aan te brengen ten behoeve van PLA-transmissie. Volgens de PLA-fabrikant zijn deze niet meer nodig vanwege de verbeterde modulatietechnieken van moderne PLA’s. Maar valt hiermee misschien toch nog wat winst te behalen?

huisinstallatie

Voorbeeld van een huisinstallatie met ingetekende koppelingen

Zekeringsautomaten en aardlekschakelaars bevatten spoelen. Deze vormen geen belemmering voor de netstroom met een frequentie van 50 Hz, maar wel voor de hoogfrequente PLA-signalen. Voor condensatoren geldt het omgekeerde. Deze laten hoogfrequente signalen door, maar de netstroom vrijwel niet.

Om te testen of er nog snelheidswinst te behalen is, hebben we in onze testopstelling geen fasekoppelingen ingebouwd, maar tijdelijke koppelingen tot stand gebracht via in de meterkast aanwezige contactdozen. Deze zijn aangesloten op de verschillende groepen. De test voerden we uit met een Devolo dLAN 1200+ en twee dLAN 1200+ WiFi ac PLA’s. De zelfbouw-testkoppeling bevat 2 x 2 condensatoren van 10 nF (Nanofarad, het miljardste deel van een farad, de eenheid van elektrische capaciteit, red.), die samen dezelfde waarde hebben als gebruikt wordt in professionele fasekoppelingen. Ook hebben we nog twee condensatoren van 470 nF geprobeerd. We hebben getest met alle mogelijke combinaties van groepen met gebruik van uitsluitend geaarde contactdozen, zowel mét als zonder koppeling. De waarnemingen tonen variërende snelheden, waarbij de resultaten verre van exact zijn. Wel zijn er duidelijke trends te zien. De afbeelding hieronder toont een representatieve montage van drie van de testen. Groep 1 is een directe leiding van de meterkast naar de zolder voor alleen de wasmachine. Alleen op deze groep worden structureel Gigabit-snelheden gehaald.

PLAsEnNetgroepen 2

Door Devolo Cockpit getoonde snelheden

Resultaten

  • In de beschreven situatie geeft capacitieve koppeling voor geen enkele combinatie van groepen aantoonbare snelheidsverbetering.
  • Groepen met weinig aftakkingen en verbruikers doen het beter dan drukbezette groepen.
  • De verliezen tussen de naastliggende groepen 4 en 3 achter dezelfde aardlekschakelaar zijn veel minder groot dan de verliezen van groep 4 naar 2 achter de andere aardlekschakelaar.

Aanbevelingen

  • Gebruik liefst één groep voor alle PLA’s.
  • In tweede instantie werken naastliggende groepen achter dezelfde aardlekschakelaar ook goed.
  • Gebruik alleen in uiterste noodzaak niet-naastliggende groepen. 

In dit laatste geval zou je een extra PLA in kunnen zetten en via een netwerkkabel naar de router of andere PLA een fase- of groepsbrug tot stand te brengen. Maar dit hebben wij niet getest.