Deze tip is algemeen geldig voor oplaadbare batterijen, dus ook voor accu's van mobieltjes, zaklantaarns en snoerloos gereedschap.

Gustaaf van Dijk


Deze tip is algemeen geldig voor oplaadbare batterijen, dus ook voor accu's van mobieltjes, zaklantaarns en snoerloos gereedschap. Bij het ontladen van een (laptop)accu zonder ladingsniveau-bewaking bestaat het risico van te diep ontladen, wat slecht is voor de levensduur. Het is namelijk zo dat leeg bij een accu betekent: leeg tot een bepaalde minimumspanning. Ga je door tot onder deze grens, dan verkort dit de levensduur. Dit wordt veroorzaakt doordat bij een accupakket met in serie geschakelde cellen er vrijwel altijd tussen de cellen onderling verschil in capaciteit is wegens fabricagetoleranties. Ontlaad je tot de zwakste cel de gevraagde stroom niet meer kan leveren, dan wordt deze door de sterkere cellen in omgekeerde richting ‘geladen’. En daaraan gaat die cel op den duur kapot – en wel des te eerder naarmate het verschil tussen de sterkere cellen en de zwakste cel groter is en bovendien na elke herhaling toeneemt door eerder opgelopen schade.

Accu 1 2

De afbeelding maakt dit duidelijk: in het midden het normale gebruik, rechts de situatie waarin bijvoorbeeld cel 1 helemaal leeg is. De schakeling en de loop van de stroom zijn niet veranderd, alleen anders getekend. Cellen 2 en 3 leveren nog stroom en zetten via de last (laptop) een spanning op cel 1. Op cel 1 staat nu een omgekeerde ‘laadspanning’. Bij normaal opladen gaat de laadstroom de pluspool in, nu gaat deze bij cel 1 de minpool in. Voor cel 2 of cel 3 als zwakste cel kun je een vergelijkbaar plaatje tekenen en geldt hetzelfde.

battery 1926831 960 720Tijdens gebruik van je laptop wordt het ladingsniveau bewaakt en krijg je niveau-waarschuwingen, eerst laag (standaard bij 10% restlading) gevolgd door reserve (7%). Bij kritiek niveau (5%) gaat de laptop standaard automatisch in de sluimerstand – de spaarstand met het minste stroomverbruik en geen verlies van nog niet opgeslagen data. Beëindig bij voorkeur bij reserveniveau je werkzaamheden en gebruik geen spaarstand, maar sluit af voordat kritiek niveau bereikt wordt. Ga je door tot de sluimerstand afgedwongen wordt, laad dan liefst dezelfde dag weer (gedeeltelijk) op om mogelijke diepontlading te voorkomen. Het stroomverbruik tijdens sluimerstand is zeer klein, maar je weet maar nooit.