Het artikel Registerhacks voor Windows 10 in PC-Active 300 inspireert om aan de slag te gaan met registeraanpassingen.

Gustaaf van Dijk

Regedit 1
Het is verstandig om te documenteren wat je wijzigt. Dan kun je later bij problemen of anderszins de wijzigingen terugdraaien. Met de hier beschreven methode met .reg-wijzigingsbestanden kan dit en meer. Zo bouw je een archief op van alle toegepaste wijzigingen (.reg-bestanden bewaren). Als bij een Windows-update een wijziging verloren gaat, dan kan deze snel weer toegepast worden. Je kunt met .reg-bestanden registersleutels toevoegen, verwijderen en de waarden erin aanpassen.

 

Archief met registerwijzigingen 
(voorbeeld)

 

Regedit 2

OneDrive map uit de Verkenner verwijderen

Om sleutels te wijzigen, zoek je ze stuk voor stuk op in de Register-editor (regedit). Selecteer de sleutel, kies met de rechtermuisknop Exporteren en sla op in een bestand. Voeg in een platte teksteditor de benodigde sleutels samen, verwijder eventueel sub-sleutels die niet veranderen en sla op met een zinvolle naam. In het voorbeeld voor het uit de Verkenner verwijderen van de OneDrive-map is dit Verkenner - OneDriveMap STD.reg. Pas de gewenste waarden aan en sla het bestand op als Verkenner - OneDriveMap UIT.reg. Met dit laatste bestand voer je de wijziging uit door erop te dubbelklikken, met het STD-bestand herstel je de STandaarD-situatie.

Regedit 3
Sleutels verwijderen met minteken

Om een sleutel te verwijderen, zet je in het wijzigingsbestand een minteken tussen [ en HKEY. De sleutel achter de laatste \ wordt verwijderd (in het voorbeeld MS Instellingen), inclusief eventuele onderliggende sleutels. De regel met sub-sleutel command is in het verwijderbestand overbodig, maar stoort niet. In het toevoegbestand is hij essentieel. Sleutels toevoegen doe je eerst in regedit, waarbij je elke toevoeging exporteert. In de teksteditor voeg je deze sleutels samen. Dit sla je op als toevoegbestand voor toekomstig gebruik. Vervolgens plaats je de mintekens voor verwijderen. Dit sla je op als STD-bestand.

PS De Windows-on-Windows (WoW64) voorziening is bedoeld om op 64bits-machines 32bits- applicaties te kunnen gebruiken. Sleutels met WoW6432Node zijn niet van toepassing voor 32bits-systemen.