Plaats de horizon bij voorkeur niet in het midden, maar gebruik hiervoor de de onderste of bovenste horizontale rasterlijn.

Door: Bert van Dijk en Maikel Dijkhuizen03 Smartphone fotografie

Het hoofdonderwerp zet je vervolgens op een verticale lijn met de meeste ruimte in de kijkrichting. Het tweede onderwerp kun je in een diaginaal plaatsen. Voor het inschakelen van rasterlijnen ga je op een iPhone naar Instellingen / Camera / Raster. In Android open je de instellingen van de camera door binnen de camera naar rechts te vegen, waarna je de optie Hulplijnen activeert.Voorwerpen in een diagonaal geven een mooie verdeling