Hier zijn enkele richtlijnen voor het schrijven van een effectieve prompt:

Jan Roof

chat 7767693 1920 2

Een prompt is een instructie of input die wordt gegeven aan een computerprogramma, om een specifieke taak uit te voeren. Voor een AI  is een prompt een stuk tekst dat wordt gebruikt om een conversatie te starten of om specifieke informatie te verkrijgen. Het model genereert een passend antwoord op basis van de context. Hier zijn enkele richtlijnen voor het schrijven van een effectieve prompt:

  1. Duidelijkheid en concreetheid: Zorg ervoor dat je prompt duidelijk is en geen dubbelzinnigheden bevat. Wees concreet over wat je van het antwoord verwacht.
  2. Specificeer het gewenste formaat: Geef aan welk type antwoord je verwacht. Bijvoorbeeld, als je een lijst met feiten wilt, of een bepaald taalgebruik wilt, vermeld dat dan expliciet in je prompt.
  3. Begin met een context: Als je een conversatie wilt starten, geef dan een korte context of voorgeschiedenis om het model te helpen de juiste toon en inhoud te begrijpen.
  4. Herformuleer indien nodig: Als het model niet het gewenste resultaat oplevert, probeer dan de prompt te herformuleren. Soms kan een kleine aanpassing een groot verschil maken
  5. Experimenteer met lengte: Probeer zowel korte als lange prompts uit om te zien welke het beste resultaat opleveren. Soms is beknopt beter, terwijl andere taken misschien een gedetailleerdere input vereisen.
  6. Wees geduldig en iteratief: Als het model niet meteen het gewenste resultaat oplevert, probeer dan verschillende variaties van de prompt. Experimenteer en pas aan totdat je het gewenste resultaat bereikt. Je kan vaak volstaan met de zin: “Nee ik bedoel…”
  7. Test en evalueer: Voer regelmatig tests uit om de prestaties van de gebruikte Ai te evalueren en te begrijpen hoe het reageert op verschillende prompts.
  8. Denk aan de aloude 5 w’s (wie, wat, waar, wanneer en waarom): Houd er rekening mee dat de effectiviteit van een prompt afhankelijk is van het gebruikte AI-model. Want zoals iemand laatst de woorden uitsprak: ”AI is een puber die echt nog veel moet leren.”