Elke plaats op aarde is met geografische coördinaten voor te stellen. Maar als je die plaats aan iemand anders wilt communiceren, is een adres is niet altijd mogelijk. Is er een andere oplossing?

denkwerkKoen Vervloesem

 

Als je aan iemand anders wilt laten weten waar je bent, kun je een adres opgeven. Maar een adres verwijst niet altijd naar een exacte locatie. Bedoel je aan de voordeur of bij de garage? En niet alle plaatsen hebben een adres. Wat als je in een park wilt afspreken, of ergens in de natuur? Dan heb je al snel een hele omschrijving nodig om te bepalen waar je je bevindt.Als je aan iemand anders wilt laten weten waar je bent, kun je een adres opgeven. Maar een adres verwijst niet altijd naar een exacte locatie. Bedoel je aan de voordeur of bij de garage? En niet alle plaatsen hebben een adres. Wat als je in een park wilt afspreken, of ergens in de natuur? Dan heb je al snel een hele omschrijving nodig om te bepalen waar je je bevindt.Uiteraard is daar een oplossing voor: geografische coördinaten. Zo stelt breedtegraad 52.38678713911821 en lengtegraad 4.634699469014144 het kantoor van HCC voor, op adres Kenaupark 23 in Haarlem. Maar zo’n lange getallenreeks is omslachtig om te communiceren en je maakt bij het doorgeven al snel een foutje.

network g55b6442c9 1920 2
Hoe beschrijf je elke locatie op aarde?

Drie woorden per drie vierkante meter
Het bedrijf what3words (https://what3words.com) heeft daarvoor een oplossing ontwikkeld: een geocoderingssysteem dat elk hokje van negen vierkante meter op aarde kan voorstellen door een unieke combinatie van drie woorden. Het bedrijf noemt dit een what3words-adres. Die woorden zijn willekeurig toegekend aan elk vierkant en blijven altijd hetzelfde.
Als je op de website van what3words bijvoorbeeld het adres Kenaupark 23 in Haarlem invoert, krijg je als what3words-adres ///sneeuwde.verwen.gestart. Maar op de kaart zie je dat de website het midden van het pand neemt. Daar wil je waarschijnlijk niet afspreken. Misschien eerder op de trappen bij de voordeur (adres ///blaast.munt.inlezen) of misschien wel bij het bolvormige kunstwerk vóór het pand ernaast (adres ///weekje.pook.tafelrand). Op de kaart zie je de hokjes, die elk hun eigen what3words-adres hebben.
Als je nu zo’n what3words-adres aan een ander doorgeeft, typt die dit op de website van what3words in, of in de app (https://what3words.com/en/products/what3words-app), die Android 6.0 en iOS 11 en hoger ondersteunt. Je gesprekspartner krijgt dan je exacte locatie tot op drie meter nauwkeurig te zien.

what3words hcc 2
Het kantoor van HCC is te vinden op what3words-adres ///sneeuwde.verwen.gestart

Hoe werkt what3words?
What3words ondersteunt maar liefst vijftig talen. In het Engels is het adres van de trappen van HCC bijvoorbeeld ///fancied.reading.search, in het Frans ///amusement.scotchant.oraux. Je ziet dat deze adressen geen vertalingen van elkaar zijn. Om de hele wereld te bestrijken, heeft what3words in elke taal 25.000 woorden voor het land nodig en 15.000 voor de zee.
Toch is het systeem niet helemaal willekeurig. De makers hebben de keuze van de woorden in elke taal geoptimaliseerd volgens verschillende parameters. Zo krijgen drukbezochte plaatsen doorgaans eenvoudigere of meer algemeen voorkomende woorden, terwijl meer afgelegen plaatsen een what3words-adres met complexere woorden krijgen. Op die manier zijn de meest gebruikte what3words-adressen eenvoudiger te onthouden.
In tegenstelling tot een geocoderingssysteem zoals geografische coördinaten, lijken what3words-adressen die vlak bij elkaar liggen helemaal niet op elkaar. Dat heb je al gezien bij de adressen rond het kantoor van HCC: enkele meters van elkaar vind je ///sneeuwde.verwen.gestart, ///blaast.munt.inlezen en ///weekje.pook.tafelrand, adressen die geen enkel woord met elkaar gemeen hebben.

Wie gebruikt what3words?
Voor privépersonen is what3words gratis te gebruiken. Het businessmodel van het bedrijf draait rond het aanbieden van het geocoderingssysteem aan bedrijven die het zo kunnen integreren in hun eigen website, app of andere systemen. Ze betalen daarvoor een licentievergoeding. De logistieke sector is een logische klant. Pakjesdiensten zoals DHL en DPD hebben in de Verenigd Koninkrijk dit jaar ondersteuning voor what3words toegevoegd. Klanten kunnen dan in de app van de pakjesdienst hun what3words-adres toevoegen om een precieze locatie voor de levering op te geven. Ook verschillende diensten met leveringen via drones maken gebruik van what3words, omdat dit vaak op afgelegen locaties gebeurt waarvoor geen adres bestaat.
HERE, een producent van kaartmateriaal voor autonavigatie, heeft what3words al twee jaar geïntegreerd in zijn platform. Het laat automobilisten toe om op hun autonavigatiesysteem hun bestemming als what3words-adres in te voeren. En sinds Mercedes-Benz in 2018 tien procent van what3words kocht, kunnen automobilisten in diverse Mercedes-modellen navigeren met drie woorden. Dat is minder omslachtig dan een adres, en ook vlotter voor de spraakherkenning in je wagen. Ook motorfabrikant Triumph heeft het geocoderingssysteem in zijn app en zijn instrumentenpaneel geïntegreerd.

Beter voor de hulpdiensten?
What3words wijst op zijn website ook op succesverhalen bij hulpdiensten in allerlei landen. Het geocoderingssysteem zou de responstijden van hulpdiensten verbeteren omdat ze een preciezere locatie van de oproeper krijgen. Maar dan moet je wel zeker zijn dat je geen twee op elkaar lijkende what3words-adressen in elkaars buurt hebt, want dat kan de hulpdiensten naar een verkeerde locatie sturen.
What3words heeft zoveel mogelijk woorden die hetzelfde klinken (homofonen) uit het geocoderingssysteem gehaald, om verwarring te voorkomen. Maar beveiligingsconsultant Andrew Tierney onderzocht dit vorig jaar eens gedetailleerder, en vond in het Verenigd Koninkrijk duizenden locaties met soortgelijke what3words-adressen op minder dan een kilometer afstand. In een reactie stelde het bedrijf what3words dat het zelf een studie had uitgevoerd naar mogelijk verwarrende what3words-adressen in elkaars buurt. Daaruit bleek dat er in het Verenigd Koninkrijk één mogelijk verwarrende combinatie op 2,5 miljoen te vinden is, of 0,00004% van de what3words-adressen.In de meeste gevallen zal het dus onmiddellijk duidelijk zijn als je gesprekspartner je what3words-adres verkeerd verstaat. Als je bijvoorbeeld aan de trappen van het kantoor van HCC wilt afspreken en je gesprekspartner verstaat ///blaakt.munt.inlezen, dan toont de app een locatie in het noorden van Zweden. Maar daarnaast toont hij ook een lijst met gelijkaardige adressen, zoals ///blaast.munt.inlezen in Haarlem. Fouten zijn zo snel opgelost. Het algoritme van what3words is specifiek ontworpen om op elkaar lijkende adressen zo ver mogelijk van elkaar te plaatsen.
Toch loopt er dus wel eens iets mis. Volgens Tierney heb je in de meeste stedelijke gebieden van het Verenigd Koninkrijk één kans op duizend dat een what3words-adres te verwarren is met een adres minder dan twintig kilometer ver. Een van de redenen daarvoor is dat in deze gebieden kortere woorden gebruikt worden die gemakkelijker met elkaar te verwarren zijn. Er is ook een reddingsoperatie in de bergen geweest die aanvankelijk veertig kilometer verder terechtkwam door één letter verschil in een doorgegeven what3words-adres.

what3words verwarring 2
De tijd dat je nog zelf  bitcoins kon delven, is al lang voorbij: dat gebeurt nu in grote  datacenters

Propriëtair algoritme
What3words is een propriëtair systeem. Propriëtair betekent dat een individu of een bedrijf de exclusieve auteursrechten heeft en anderen toegang tot de broncode weigert. Wie het geocoderingssysteem wil implementeren in zijn app, dient een licentievergoeding aan het bedrijf te betalen, maar wordt wel erg afhankelijk van het bedrijf. Wat als het failliet gaat?
Pogingen om het algoritme te reverse-engineeren en compatibele diensten aan te bieden heeft what3words actief via gerechtelijke weg bevochten. Zo moest de opensource-implementatie WhatFreeWords stoppen (https://justpaste.it/39hat). Het bedrijf eiste ook van beveiligingsspecialist Aaron Toponce dat hij commentaren op sociale media die naar het alternatief verwezen, zou verwijderen en dat hij met hen de identiteit zou delen van iedereen waarmee hij de code van WhatFreeWords had gedeeld. Deze agressieve aanpak heeft what3words niet populair gemaakt.

fixphrase hcc 2
FixPhrase beschrijft elke locatie met vier woorden

FixPhrase
Toch zijn er alternatieven ontstaan. Een daarvan is FixPhrase (https://fixphrase.com), dat op de website te gebruiken is maar ook een app voor Android en iOS heeft. Om te voorkomen dat het net zoals WhatFreeWords aangepakt zou worden, is het niet compatibel met what3words en verschilt het voldoende. Zo beschrijft het elke locatie op aarde in vier Engelse woorden. Voor de trappen voor het kantoor van HCC is dat: criteria manned stylized vanquish.
Het algoritme van FixPhrase werkt helemaal anders dan what3words, en dat leidt tot andere eigenschappen. Je kunt je bijvoorbeeld beperken tot twee of drie woorden als je minder nauwkeurigheid nodig hebt. Met twee woorden verwijs je naar een oppervlakte ter grootte van een stad (een nauwkeurigheid van 11,1 kilometer), met drie naar een buurt (een nauwkeurigheid van 1,1 kilometer) en met vier naar een oppervlakte ter grootte van zes parkeerplaatsen (een nauwkeurigheid van 11 meter).
De woordenlijst van FixPhrase is alfabetisch geordend, en het algoritme neemt opeenvolgende woorden uit andere delen van de lijst. Daardoor kun je ze ook in elke volgorde gebruiken; het algoritme zal in al die gevallen naar dezelfde locatie verwijzen. En door de manier waarop het algoritme werkt, hebben locaties dicht bij elkaar dezelfde eerste twee of drie woorden en een vierde woord dat er alfabetisch dicht bij blijft. Als je bijvoorbeeld van de trappen van het kantoor van HCC naar het bolvormige kunstwerk vóór het pand ernaast gaat, verandert het FixPhrase-adres van criteria manned stylized vanquish naar criteria manned stylized unvocal.
De broncode van FixPhrase (https://source.netsyms.com/Netsyms/fixphrase.com) is opensource en het algoritme is volledig beschreven. Dit kun je zonder beperkingen zelf in je eigen software gebruiken. De code bevat Javascript- en PHP-bibliotheken die je ook in je eigen software mag gebruiken onder de BSD-licentie. Dat mag daardoor zelfs in commerciële software.