Bij iedereen wel bekend: bij enthousiast schieten van foto’s en video’s, meldt de telefoon opeens dat je bijna door de opslagruimte heen bent.

Dennis Gandasoebrata

auto c 2

Uiteraard is het dan belangrijk om foto’s te verplaatsen, bijvoorbeeld naar je NAS of de cloud, maar comprimeren van het materiaal helpt ook flink. Met Auto Photo Compress doe je dat op gezette tijden, zodat foto’s minder ruimte in beslag nemen. De app voert een aantal taken zelfstandig en op de achtergrond uit: zo merkt Auto Photo Compress het als je nieuwe foto’s hebt gemaakt. Je kunt individuele foto’s comprimeren of sets met meerdere foto’s in één keer via een batchverwerking.

Er wordt een kopie gemaakt van de originele foto voordat deze wordt gecomprimeerd. De originelen kun je extern synchroniseren via de cloud.

Er worden verschillende diensten ondersteund: Google Drive, OneDrive, Dropbox en je eigen NAS. Door het extern offloaden win je alsnog ruimte op het lokale apparaat.

Op het moment van schrijven ondersteunt Auto Photo Compress de fotoformaten JPG, BMP, PNG, HEIF en HEIC.


Auto Photo Compress

3 en half sterren 


Prijs: In-app aankopen (€ 0,99 – 5,99)
Systeemeisen: Android 5.0
Taal: Engels