Meer controle over je telefoongebruik? Met OffScreen kun je het gebruik inzichtelijk maken en hulp inroepen als je geconcentreerd wilt doorwerken zonder te worden afgeleid door je telefoon.

 

Dennis Gandasoebrata

offscreen

Dat laatste begint met inzicht. Het overzichtsscherm laat je hiervoor verschillende statistieken zien. Zo zie je hoe vaak je de telefoon oppakt, hoe lang je dan naar het scherm kijkt en wat de langste periode is dat je de telefoon niet hebt gebruikt (de nachten niet meegerekend).

Als je je wilt concentreren, leg je de telefoon met het scherm naar beneden op tafel. Je kunt de focussessies bovendien een label geven en ze hiermee indelen. Na afloop van een bepaalde periode kun je het gebruik visualiseren en over een bepaalde periode weergeven, bijvoorbeeld per week, maand of jaar. Je kunt de gegevens vervolgens ook met anderen delen.

Hoe lang en op welke manier je je telefoon gebruikt, wordt uiteraard ook bijgehouden door iOS zelf, maar OffScreen brengt de data in een overzichtelijker vorm en stimuleert hiermee dat je verantwoordelijker met je telefoon omgaat.

 

Product: OffScreen

3 sterren 

Prijs: gratis
Systeemeisen: iOS 11
Taal: Engels