Een NAS is niet alleen prima geschikt als back-upapparaat, maar moet ook zelf geback-upt worden. Lees hier hoe dat kan als je een NAS van Synology hebt. 

Aad Munsterman

Een Network Attached Storage (NAS) moet ook geback-upt worden, maar kan ook uitstekend dienst doen als back-upapparaat. We bespreken beide opties die Synology biedt, waaronder de nieuwe Active Backup-apps.

Back-uppen van een NAS
We kennen de Network Attached Storage (NAS) als een apparaat voor opslag van gegevens van meerdere gebruikers in een Local Area Netwerk (LAN). Functies zijn het delen van bestanden voor muziek, foto’s en video en vanzelfsprekend ook bestanden vanuit een Office-omgeving en dergelijke. De NAS moet ook geback-upt worden, want het bevat techniek die kan falen, ook als er spiegeling of raid wordt gebruikt.

Synology levert daar een set gratis applicaties voor, waaronder Hyper Backup. Hiermee kun je de data van de NAS op vele opslagmedia kwijt. De opslag werkt incrementeel: alleen wijzigingen worden toegevoegd. De meest simpele toepassing is opslag van de data op een via een usb-poort aangesloten usb-diskdrive met dezelfde opslagcapaciteit als de NAS.

Omdat dit een periodieke back-up is, moet ook een back-upmechanisme geactiveerd worden om direct wijzigingen te back-uppen zodra een bestand gegenereerd of aangepast is. Hiervoor kan Synology’s Drive worden gebruikt, waarbij een privécloud wordt ingericht met een map op het Windows-werkstation die continu gesynchroniseerd wordt met een map op de NAS. Voor een compleet overzicht van de gratis back-upoplossingen geeft onderstaande tabel de informatie.

 Back-up doel Hyper Backup Snapshot Replicatie
(alleen BTRFS)
 USB Copy  Cloud Sync
 Lokaal gedeelde mappen  Ja  Ja  Nee  Nee
 Externe apparaten (USB)  Ja  Nee  Ja  Nee
 Andere Synology NAS  Ja  Ja  Nee  Nee
 File Servers  Ja  Nee  Nee Alleen WebDAV en OpenStack data synchronizatie
 Publieke Clouds  Ja  Nee  Nee  Ja
 Functies samenvatting
 Applications2 & back-up van systeemconfiguraties  Ja  Nee  Nee  Nee
 Back-up & Restore Prestaties  Laag  Hoog  Gemiddeld  Gemiddeld
 Opslag Efficiency  Medium  Hoog  Laag  Laag
 Back-upfrequentie  Dagelijks 5 min. 
(gedeelde map)
 Hotplug support

 Synchronisatie als er een verandering 
 heeft plaats gevonden

15 min. 
(iSCSI LUN)

Overzicht gratis back-upoplossingen

NAS als back-up apparaat
Een andere back-uptoepassing is als je de NAS gaat gebruiken om systeemomgevingen naar te back-uppen. Synology heeft daar een aantal oplossingen voor beschikbaar: Active Backup for Office 365, Active Backup for G-Suite en Active Backup for Business. Synology is de eerste fabrikant die deze geïntegreerde software- en hardwarebackup-oplossing aanbiedt.

DS918
Voor de Active Backup-apps worden geen licentiekosten gevraagd. Je hebt dus alleen dataopslag op je NAS nodig. Alle Active Backup-apps kunnen eenvoudig vanaf het DSM-console bediend worden. Naast de back-up zijn er vanzelfsprekend hersteldiensten om de datagegevens snel terug te zetten, waardoor de bestanden en virtuele machines weer snel beschikbaar zijn en eventuele schade door productieverlies wordt geminimaliseerd.

Office 365 is een kantoorautomatiseringsomgeving die gebruikmaakt van lokale toepassingen, zoals een Office Suite en Exchange-mailservices. Onderdeel hiervan is een cloudstructuur waarin gebruikers hun data kunnen opslaan die dan vanaf elke plek ter wereld te benaderen is. Microsoft is verantwoordelijk voor de applicaties maar, let op, niet voor de beschikbaarheid van de data in de cloud. Een back-up van de data op een andere locatie, lees NAS, is dus gewenst. Active Backup voor Office 365 maakt een back-up op de NAS van alle gegevens die in de Office 365 Cloud aanwezig zijn.

 Service/apparaat  Active Backup for 365  Active Backup for G-Suite  Active Backup for Business
 Office 365 Business  Ja    
 Office 365 Enterprise  Ja    
 Office 365 Education  Ja    
 Exchange Online  Ja    
 Google G-Suite    Ja  
 Windows Laptop/PC      Ja
 Windows Fileserver      Ja
 Fysieke server      Ja
 Virtuele Machine:
 VMware vSphere
     Ja

Overzicht Active Backup-apps

Wordt gebruikgemaakt van de G(oogle)-suite, dan is daar Active Backup voor G-Suite voor beschikbaar. Hierbij wordt de data inclusief Gmail, Contacten, Kalender, My Drive en de Team Drive-diensten veiliggesteld. De data kan op eenvoudige worden hersteld via het zelfbedieningsherstelportaal.

AB FileServer 2

Als laatste is er de Active Backup for Business. Deze app maakt back-ups van de apparatuur die zich binnen het Local Area Network bevindt, zoals Windows 7 t/m 10 laptops en desktopcomputers, Windows File Servers 2008 t/m 2016 en VMware vSphere omgevingen op Windows-servers. Bij de desktopcomputers en laptops wordt ook de data van geactiveerde cloudservices (Dropbox, OneDrive, etc.) in de back-up meegenomen. 

Op alle systemen wordt clientsoftware geïnstalleerd die communiceert met en opdrachten uitvoert voor de Active Backup-app. De Active Backup-apps kunnen alleen geïnstalleerd worden op een NAS met een 64bit-processor. De hoeveelheid intern geheugen van de NAS bepaalt het maximum aantal gelijktijdige back-upsessies.

Al met al interessant voor kleine en middelgrote bedrijven om deze back-upoplossingen eens nader te bekijken, omdat er geen licentiekosten zijn en veel back-up mogelijkheden.

Voor meer informatie kijk op:

https://www.synology.com/nl- https://www.synology.com/nl-nl/knowledgebase/DSM/help/DSM/Tutorial/home